Κυκλοφόρησε (27 Ὀκτ. 2022) ἡ νέα ἔκδοση τοῦ Αʹ Τόμου τῆς σειρᾶς «ΤΥΠΙΚΟΝ ΕΝΟΡΙΩΝ», μὲ τὸν Ὄρθρο τῶν καθημερινῶν ὅταν τύχει Ἅγιος μὴ Ἑορταζόμενος.

Πρόκειται περὶ Τυπικο-εγκολπίου, καθότι ἐνσωματώνει τὸ Τυπικὸν καὶ τὸ Ἐγ­κόλ­πιον μαζὶ σὲ ἕνα βιβλίο. Καλύπτει τοὺς καθημερινοὺς Ὄρθρους μὲ μὴ Ἑορτα­ζομέ­νους Ἁγίους (Καθημερινή, Σάββατον μὲ Ἀλληλούια, Καθημερινή Μ. Τεσσαρακοστῆς) καὶ τὰ σχετικὰ Προεόρτια/Μεθέ­ορ­τα. Εἰς τὸ τέλος κάθε ἐνότητας περι­έχονται καὶ τὰ στοιχεῖα τῆς Θείας Λειτουργίας τῆς σχετικῆς διατάξεως.

Τὸ βιβλίο ὡς Ἐγκόλπιον, ἀκολουθεῖ τὴν ῥοὴ τῆς Ἀκολουθίας ἀναλυτικὰ καὶ διε­ξο­δικά. Περιέχονται ὅλα τα ἀναγκαῖα τροπάρια τῆς Ἀκολουθίας, πέραν τοῦ Μηναίου καὶ τῆς Παρα­κλητικῆς, ὅπως Ἀπολυτίκια, Θεοτοκία, Κοντάκια/Ἐξαποστειλάρια ἑβδομάδος, Εἱρμοὶ τῶν Νεκρωσίμων Κανόνων. Ἐπίσης περιέχεται Πίνακας Ψαλτηρί­ου, καὶ ἡ Στιχολογία τῶν Θʹ ᾨδῶν.

Τό βιβλίο ὡς Τυπικόν, εἶναι ἕνας ἄριστος διδάσκαλος τοῦ Τυπικοῦ. Δια­βάζοντας τὴν ἐνό­τητα «Συστη­ματοποίησις καὶ Κατανόησις τοῦ Τυπικοῦ», σύντομα θὰ εἰσέλ­θεις σὲ μιὰ εἰς βάθους (καὶ ὄχι ἐπιφανειακὴ) κατανόηση τοῦ Τυπικοῦ, καὶ τῶν Διατά­ξεων τῆς Ἐκ­κλη­σίας. Θὰ καταλάβεις τί σημαίνει ἑορταζόμενος ἢ μὴ Ἅγιος βάσει τοῦ Τυπι­κοῦ, καὶ γιὰ ποι­οὺς λόγους ἔχει γίνει ἡ κατηγοριοποίηση αὐτή (τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἁγίου). Παρέχονται ἐπίσης πίνακες Μηνολογίου μὲ ἀναλυτικὴν ταξινόμησιν τῶν Ἀκολουθιῶν τοῦ Μηναίου.

Γιὰ τὸν γνώστη τοῦ Ἁγιορείτικου Τυπικοῦ, θὰ βρεῖς ἀνάλυση καὶ ἕναν πίνακα ποὺ οὐσιαστικὰ ἐνοποιεῖ τὰ τυπικὰ ἀντιστοιχίζοντας τὶς σχετικὲς περιπτώσεις/διατάξεις.

Εὐελπιστοῦμε νὰ φανεῖ χρήσιμο τὸ παρὸν βιβλίο εἰς τοὺς διακονούντας εἰς τὴν Ἐκκλη­σίαν, καὶ δή εἰς τὸ Ἀναλόγιον, διὰ τὴν εὐκολοτέραν συνάμα δὲ καὶ ὀρθοτέραν τέλεσιν τοῦ καθημερινοῦ Ὄρθρου.

ISBN 978-618-84650-4-6, σελίδες 190, ἔγχρωμο, μαλακὸ ἐξώφυλλο “perfect bound”, 216x140x10 χιλ., τιμὴ κα­ταλό­γου (περιλαμβάνει τὴν ἔκπτωση χονδρικῆς): 12.23€ / $13.57 / £ 11.07.

Τὸ βιβλίο (μέχρι στιγμῆς) διατίθεται μέσῳ Amazon US (UK, κτλ.), Barnes & Noble, κτλ., καὶ ἐπίσης χονδρικῇ μέσῳ Ingram Book Company (IBC).

 

Η τιμή καταλόγου της έκδοσης που αναγράφεται παραπάνω, περιλαμβάνει την έκπτωση χονδρικής.
Η ανωτέρω τιμή καταλόγου ορίζεται από τον συγγραφέα, ώστε να μην λαμβάνει μερίδιο/έσοδα από τις πωλήσεις.

 

 Τυπικόν ενοριών - Όρθρος καθημερινών εάν τύχει Άγιος μη εορταζόμενος

ISBN: 978-618-84650-4-6

(ἀπαγορεύεται ἡ ἀνάρτηση τοῦ PDF του βιβλίου σὲ ἄλλον ἰστότοπο)

[Στο τέλος παρέχεται το PDF όλου του βιβλίου]

Ἱερὰ Ἐξομολόγηση: Ἐρωτήματα καὶ Ἀπαντήσεις

Τι είναι η Εξομολόγηση;

Η Εξομολόγηση είναι ένα από τα βασικά μυστήρια της Εκκλησίας. Μας δίνει τη δυνατότητα να «συμφιλιωθούμε» με τον Θεό, να εξετάσουμε την πίστη και τη ζωή μας και να εξασφαλίσουμε πνευματική υγεία. Είναι πράξη μετανοίας. Και μετάνοια σημαίνει αλλαγή του εαυτού μας, στροφή, μεταμόρφωση. Όταν αμαρτάνουμε απομακρυνόμαστε από τον Θεό. Όταν όμως μετανοούμε, ομολογούμε τις αμαρτίες μας και ζητάμε συγχώρεση, επιστρέφουμε σ' Αυτόν.

Ἱερὰ Ἐξομολόγηση: Ἐρωτήματα καὶ Ἀπαντήσεις

Ἡ καθημερινὴ προσευχὴ θωρακίζει τὴν ψυχὴ κατὰ τῆς ἁμαρτίας (Ἅγ. Ἰωάννης Χρυσόστομος)

Κανένα ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ συντελοῦν εἰς τὴν εὐσέβειαν δὲν μπορεῖ νὰ εἰσέλθῃ εἰς ψυχὴν ποὺ εἶναι ἔρημος ἀπὸ προσευχὴν καὶ ἀπὸ δέησιν· ἀλλὰ ὡσὰν πόλις ἀνοχύρωτος εὔκολα μπορεῖ νὰ ὑποταχθῆ εἰς τοὺς ἐχθροὺς ἀπὸ ἔλλειψιν κάθε ἐμποδίου. Τὸ ἴδιο λοιπὸν καὶ ψυχήν, ποὺ δὲν εἶναι ὀχυρωμένη μὲ προσευχές, εὔκολα ὁ διάβολος τὴν ὑποτάσσει καὶ τὴν γεμίζει μὲ εὐκολίαν μὲ κάθε ἁμαρτίαν. Κατ' ἀρχήν, ὅταν ἰδῆ ψυχὴν θωρακισμένην μὲ προσευχὲς δὲν τολμᾶ νὰ τὴν πλησιάσῃ.

Η καθημερινή προσευχή θωρακίζει την ψυχή κατά της αμαρτίας (Αγ. Ιωάννης Χρυσόστομος)

Τὰ βιβλία μας

Δωρεάν pdf            Δωρεάν pdf

                                  Δωρεάν pdf

Συστηματοποίηση Τυπικοῦ

Ἐπικοινωνία

analogion τελεῖα gr εἰς gmail

Στατιστικά

  • Χρήστες 1
  • Άρθρα 266
  • Εμφανίσεις Άρθρων 2701262

Σὲ σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 269 επισκέπτες και κανένα μέλος