Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς ἐλεήσει (καὶ γιὰ τὸν κοροναϊό), μὲ τὴν Προσευχὴ τῆς Παναγίας μας καὶ ὅλων τῶν Ἁγίων, καὶ τὴν ἀπαραίτητη δική μας προσευχή καὶ μετάνοια.
Καὶ ἐμεῖς νὰ ἔχουμε πίστη μὲ ταπείνωση, πλὴν ὁ Υἱὸς τοῦ Ἀνθρώπου ἐλθών ἄρα εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς; (Λουκ. ιη' 8).

Οἱ ὑπερ-αγορές (super-market) νὰ λειτουργοῦν, καὶ οἱ Ἐκκλησίες (καὶ ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ) νὰ εἶναι ἀλειτούργητες! Ὠραῖα πίστη!
Οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος, ἀλλ’ ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος Θεοῦ (Λουκ. δ' 4).

Ὅταν οἱ ἐκκλησίες ἦσαν ἀνοιχτὲς διαμαρτυρόμασταν γιὰ τό 3ωρο τῆς Κυριακάτικης Ἀκολουθίας (τό 1800 ἦταν 6ωρο!), παρότι πηγαίναμε στὴν Ἐκκλησία 10' προτοῦ τελειώσει!
Δέκα ἄνθρωποι στούς Β' Χαιρετισμοὺς στὴν Μητρόπολη Ἀθηνῶν, προτοῦ κλείσει. Χριστέ μου! Οὔτε 10 πιστοὺς Χριστιανοὺς δὲν ἔχεις σὲ κάθε ἐνορία! Ποὺ εἶναι ἡ πίστη μας; 

Εἴμαστε ἀτακτοποίητοι πνευματικά, γι'αὐτὸ ὅλος αὐτὸς ὁ φόβος καὶ ὁ τρόμος.

Ἐν τούτῳ τετελείωται ἡ ἀγάπη μεθ’ ἡμῶν, ἵνα παρρησίαν ἔχωμεν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως, ὅτι καθὼς ἐκεῖνός ἐστιν καὶ ἡμεῖς ἐσμεν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ.
φόβος οὐκ ἔστιν ἐν τῇ ἀγάπῃ, ἀλλ’ ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τὸν φόβον, ὅτι ὁ φόβος κόλασιν ἔχει, ὁ δὲ φοβούμενος οὐ τετελείωται ἐν τῇ ἀγάπῃ (A' Ἰω. δ' 17-18).

Εὔχομαι νὰ τακτοποιηθούμε ὅλοι μας (Κλήρος καὶ Λαός) Χάριτι Θεού μὲ τὴν εἰλικρινὴ ταπείνωση καὶ μετάνοια, τὴν ἐξομολόγηση, τὴν προσευχή, καὶ τὴν Θεία Κοινωνία (ὅποτε μπορέσουμε), καὶ νὰ εὐλογήσει ὁ Θεὸς νὰ ἀνοίξουν οἱ Ἐκκλησίες σύντομα, καὶ νὰ μὴν κάνουμε εἰς τὸ ἐξῆς οὔτε σπιθαμὴ ὑποχώρησης στὴν Πίστη μας, στὸν Ἐκκλησιασμὸ καὶ τὶς Ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς συγχωρέσει, καὶ νὰ μᾶς ἐλεήσει. Ἀμήν.

Εὔχεσθε καὶ γιὰ μένα τὸν ἁμαρτωλό.