Ἀθανάσιος Παϊβανᾶς: Εἰσήγηση στό Γ' Διεθνὲς Συνέδριο τοῦ Ἀμερικανικοῦ Ἰδρύματος Βυζαντινῆς Μουσικῆς καὶ Ὑμνολογίας 31/10-2/11/2011, Παιανία Ἀττικῆς (ASBMH) μὲ θέμα:

Θρασύβουλος Στανίτσας: ὁ κρίκος τῆς διὰ μέσου τῶν αἰώνων ἁλυσίδας τῶν Ἀρχόντων Πρωτοψαλτῶν τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας.