Μια ψυχοφέλιμη ομιλία του π. Σάββα Αγιορείτου «Ἡ εἰρήνη στήν οἰκογένεια ὡς καίριος παράγοντας ἀγωγῆς» (28/5/2010).

 

Πηγή: Κανάλι «Κύριος Ἰησοῦς Χριστός Kyrios Ihsous Hristos»