Ὡς γνωστόν, οἱ παλαιοὶ Ἱερεῖς ἔλεγαν ἡ Λειτουργία ἀρχίζει στὶς ἑπτά. Τί ὡραῖο!
    Ἔχει ἔρθει ὑπ'όψιν μας, ὅτι καθημερινὲς Λειτουργίες ξεκινᾶνε 7.30 καὶ τελειώνουν 9 (μαζὶ μὲ Ὄρθρο), καὶ ἄνευ ἐπιδημιῶν. Καὶ σημερινὲς Κυριακάτικες, ξεκινᾶνε 7 καὶ τελειώνουν 9 (μαζὶ μὲ Ὄρθρο). Μακάρι, αὐτὲς νὰ εἶναι ἐλάχιστες ἐξαιρέσεις.

    Προφανῶς σὲ τόσο στενὰ ὄρια θὰ κοποῦν ἀρκετά, τόσο ἀπὸ τὸν Ὄρθρο, ὅσο καὶ ἀπὸ τὴν Θ. Λειτουργία. Καὶ ὁ χρόνος θὰ γίνει πιὸ γρήγορος, καὶ οἱ αἰτήσεις καὶ τὰ λειτουργικά, ὅπως παλαιά (χῦμα).
    Σὲ αὐτὲς τὶς πιεστικές περιπτώσεις, ταπεινή μας γνώμη εἶναι ὁ χρόνος νὰ μοιράζεται στὰ δύο. Ὅσο χρόνο ὁ Ὄρθρος, τόσο καὶ ἡ Θ. Λειτουργία. Νὰ πάει ὁ Ὄρθρος στὸν Ἑσπερινό, δὲν εἶναι καλὸ νὰ γίνει (ὅπως στοὺς Ῥώσσους, στοὺς Σέρβους, κ.ἄ.), ἀλλὰ εἶναι χειρότερο ἀκόμη (καὶ εὔχομαι νὰ μὴν γίνει), ἀφοῦ ἐλάχιστοι πιστοί (μετρούμενοι στὰ δάχτυλα τῶν χεριῶν) πηγαίνουν Ἑσπερινό.
    Ὁ Ὄρθρος (καὶ ὁ Ἑσπερινός) εἶναι ἡ Κατήχησις τῆς Ἐκκλησίας, ἡ Δοξολογία τῆς Ἐκκλησίας, δὲν πρέπει νὰ ὑποβαθμιστεῖ (πηγαίνοντας ὁ Ὄρθρος στὸν ἤδη -δυστυχῶς- ὑποβαθμισμένο Ἑσπερινό).
    Ταπεινῶς προτείνουμε, ὅταν ὑπάρχει πίεση χρόνου, δὲν πρέπει νὰ «πηδᾶμε» τυπικὲς ἐνότητες, π.χ. νὰ μὴν ποῦμε κανόνα, ἀλλὰ νὰ λέμε ἀπὸ ὅλες τὶς τυπικὲς ἐνότητες, σύμφωνα μὲ τὴν τυπικὴν διάταξιν, ἀλλὰ λιγότερα τροπάρια (π.χ. λιγότερα ἀπὸ τὰ Καθίσματα, τοὺς Κανόνες, τὰ Ἐξαποστειλάρια, τοὺς Αἴνους).

    Καὶ αὐτὸ φυσικὰ μόνο κατ’ οἰκονομίαν, καὶ ὅταν ὑπάρχει πίεση χρόνου. Ἔτσι θὰ ἀφήσουμε καὶ κάτι ἀπὸ τὴν τυπικὴν διάταξιν στοὺς νεώτερους.

    Προσωπικὰ βάσει καὶ τῶν κοσμικῶν δεδομένων τῆς ἐποχῆς μας, ταπεινός μας ἐλάχιστος πόθος εἶναι (μὲ ὄχι αὐστηρὰ «προτεσταντικὰ ὄρια») 7-9 καθημερινὴ Λειτουργία, 7-9.15 καθημερινὴ Λειτουργία μὲ ἑορταζόμενο Ἅγιο, 7-9.30(10) καθημερινὴ Λειτουργία μέ Δ/Θ Ἑορτή, καί 6.45-10.15 Κυριακάτικη Λειτουργία (2 ὥρες Μεσονυκτικόν+Ὄρθρος, 1.5 ὥρα Θεία Λειτουργία, μὲ μυστικῶς ἀναγινωσκόμενες τὶς Εὐχὲς ὡς ἐκ Παραδόσεως). Ἡ Λειτουργία νὰ ἀρχίζει στὶς 7 ἢ νωρίτερα, γιὰ νὰ ἔρθει ὁ κόσμος νηστικὸς στὴν Ἐκκλησία. 

    Ἂν εἶναι ἀνάγκη ἡ Λειτουργία νὰ τελειώσει νωρίτερα, τί ὡραῖα θά ’ναι νὰ ἀρχίσει καὶ νωρίτερα, ἀπὸ τοὺς φιλακόλουθους Ἱερεῖς.

Ἱερὰ Ἐξομολόγηση: Ἐρωτήματα καὶ Ἀπαντήσεις

Τι είναι η Εξομολόγηση;

Η Εξομολόγηση είναι ένα από τα βασικά μυστήρια της Εκκλησίας. Μας δίνει τη δυνατότητα να «συμφιλιωθούμε» με τον Θεό, να εξετάσουμε την πίστη και τη ζωή μας και να εξασφαλίσουμε πνευματική υγεία. Είναι πράξη μετανοίας. Και μετάνοια σημαίνει αλλαγή του εαυτού μας, στροφή, μεταμόρφωση. Όταν αμαρτάνουμε απομακρυνόμαστε από τον Θεό. Όταν όμως μετανοούμε, ομολογούμε τις αμαρτίες μας και ζητάμε συγχώρεση, επιστρέφουμε σ' Αυτόν.

Ἱερὰ Ἐξομολόγηση: Ἐρωτήματα καὶ Ἀπαντήσεις

Ἡ καθημερινὴ προσευχὴ θωρακίζει τὴν ψυχὴ κατὰ τῆς ἁμαρτίας (Ἅγ. Ἰωάννης Χρυσόστομος)

Κανένα ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ συντελοῦν εἰς τὴν εὐσέβειαν δὲν μπορεῖ νὰ εἰσέλθῃ εἰς ψυχὴν ποὺ εἶναι ἔρημος ἀπὸ προσευχὴν καὶ ἀπὸ δέησιν· ἀλλὰ ὡσὰν πόλις ἀνοχύρωτος εὔκολα μπορεῖ νὰ ὑποταχθῆ εἰς τοὺς ἐχθροὺς ἀπὸ ἔλλειψιν κάθε ἐμποδίου. Τὸ ἴδιο λοιπὸν καὶ ψυχήν, ποὺ δὲν εἶναι ὀχυρωμένη μὲ προσευχές, εὔκολα ὁ διάβολος τὴν ὑποτάσσει καὶ τὴν γεμίζει μὲ εὐκολίαν μὲ κάθε ἁμαρτίαν. Κατ' ἀρχήν, ὅταν ἰδῆ ψυχὴν θωρακισμένην μὲ προσευχὲς δὲν τολμᾶ νὰ τὴν πλησιάσῃ.

Η καθημερινή προσευχή θωρακίζει την ψυχή κατά της αμαρτίας (Αγ. Ιωάννης Χρυσόστομος)

Τὰ βιβλία μας

Δωρεάν pdf                      Δωρεάν pdf
 
                                        Δωρεάν pdf
 

Συστηματοποίηση Τυπικοῦ

Ἐπικοινωνία

@ info [εἰς] analogion.gr

Στατιστικά

  • Χρήστες 1
  • Άρθρα 245
  • Εμφανίσεις Άρθρων 2257243

Σὲ σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 208 guests και κανένα μέλος