Ἱερὰ Μονὴ Παρακλήτου, ἐκδίδει καὶ διανέμει δωρεὰν δεκαεξασέλιδα φυλλάδια, ποὺ περιέχουν σὲ ἁπλὴ γλωσσικὴ μορφὴ ἐκλεκτὰ πατερικὰ ἀποσπάσματα καὶ ἄλλα ἐπίκαιρα κείμενα ἀπὸ τὴν ἑλληνορθόδοξη παράδοσή μας. Ἤδη ἔχουν κυκλοφορηθεῖ περίπου ὀκτὼ ἑκατομμύρια ἀντίτυπα.

Τὰ φυλλάδια αὐτὰ «Φωνὴ τῶν Πατέρων» εἶναι διαθέσιμα καὶ σὲ αὐτὴν τὴν σελίδα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.