Αναλόγιον

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Ἀναλόγιον Λόγος Κατήχηση Καινὴ Διαθήκη: Κατὰ Μᾶρκον Εὐαγγέλιον

Καινὴ Διαθήκη: Κατὰ Μᾶρκον Εὐαγγέλιον

E-mail Εκτύπωση PDF

Τὸ κατὰ Μᾶρκον ἅγιον Εὐαγγέλιον σὲ ἠχογράφηση ἑνὸς εὐσεβοῦς ἀδελφοῦ μας. Τὸ κείμενο εἶναι ἀπὸ τὴν Καινὴ Διαθήκη ἐκδόσεως Ἱερὰς Μεγίστης Μονῆς Βατοπεδίου (2008) καὶ βασίζεται στὴν ἔκδοση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἔτους 1904.


Κεφάλαιον Α'

Κεφάλαιον Β'

Κεφάλαιον Γ'

Κεφάλαιον Δ'

Κεφάλαιον Ε'

Κεφάλαιον ΣΤ'

Κεφάλαιον Ζ'

Κεφάλαιον Η'

Κεφάλαιον Θ'

Κεφάλαιον Ι'

Κεφάλαιον ΙΑ'

Κεφάλαιον ΙΒ'

Κεφάλαιον ΙΓ'

Κεφάλαιον ΙΔ'

Κεφάλαιον ΙΕ'

Κεφάλαιον ΙΣΤ'

Τελευταῖα ἐνημέρωση στίς Σάββατον, 27 Ὀκτωβρίου 2012 23:43  

Σύνδεσμοι