(Τα παρακάτω δημοσιεύτηκαν πρώτα σε ηλ. γράμμα στις 31/8/06, και διαδικτυακά στις 9/4/08. Κατά τις ταπεινές μου γνώσεις δεν έχω δει παρόμοια αντιμετώπιση του θέματος και παρακαλώ αν γνωρίζετε αντίθετα να μου το γνωρίσετε)

 

Λέγεται από πολλούς ότι κάθε Σάββατο και Κυριακή όλου του έτους είναι υποχρεωτική η κατάλυσις ελαίου (εκτός του Μεγάλου Σαββάτου όπου είναι υποχρεωτική η νηστεία) και το στηρίζουν στον ΞΔ’ Κανόνα των Αγίων Αποστόλων:

«Ει τις Κληρικός ευρεθή την Κυριακήν ημέραν νηστεύων, ή το Σάββατον, πλην του ενός μόνον, καθαιρείσθω. Ει δε Λαϊκός, αφοριζέσθω».

Εμείς ταπεινώς νομίζουμε ότι δεν είναι υποχρεωτική η κατάλυσις ελαίου κάθε Σάββατο και Κυριακή κατά τον ανωτέρω ιερόν Κανόνα.

Ερμηνεύει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης (εν συντομία αναφέρω): «νηστεία μεν κυρίως είναι, η τελεία ασιτία, ή και το να τρώγη τινάς μίαν φοράν την ημέραν, κατά την εννάτην ώραν, με ξηροφαγίαν, άρτου δηλονότι μόνου και ύδατος». «Λοιπόν εις τον παρόντα Κανόνα διορίζουσιν οι Θείοι Απόστολοι, ότι όποιος Κληρικός ευρεθή να νηστεύη την ημέραν της Κυριακής ή του Σαββάτου, με ασιτείαν τελείαν ή και με ξηροφαγίαν εν τη εννάτη, έξω από ένα και μόνον Σάββατον.......Κληρικός, ας καθαίρεται, ει δε Λαικός ..... ας αφορίζηται».

Εξαιτίας των παραπάνω θεωρώ μη σωστή τη λέξη «υποχρεωτική» εν προκειμένω και μάλιστα ως «υποχρεωτική η κατάλυσις ελαίου». Αν κάποιος καταλύσει «νηστίσιμα» (π.χ. χαλβά, ταραμά) πρωι, μεσημέρι, βράδυ Σαββάτου, ή αν κάποιος καταλύσει έλαιον το πρωι και νηστήσιμα το βράδυ, νομίζω ότι δεν παραβαίνει τον ΞΔ' Κανόνα των Αγίων Αποστόλων, επειδή άλλο το νόημα της νηστείας τότε και άλλο το πεπλατυσμένο της τωρινό νόημα.

«Λύσις δε της νηστείας είναι το να φάγη τινάς προ της εννάτης ώρας, καν σύκα, κάν σταφίδας, κάν άλλο τοιούτο τι. Ή και το να φάγη έξω από τον άρτον, και το ύδωρ, και άλλα μερικά είδη βρωσίμων λιτών και ευτελών· λόγου χάριν, όσπρια, οίνον, ή έλαιον, ή οστρακόδερμα». «Κατάλυσις δε νηστείας είναι, όταν τρώγη τινάς από όλα τα βρώσιμα, και κρέας, θετέον και οψάρια, και γάλα, και τυρί, και τα λοιπά» (Άγιος Νικόδημος).

 

Π.Παπαδημητρίου

9 Απριλίου 2008

 

Σημείωσις 29/3/2020: Φυσικά δεν λέμε να μην καταλύουμε λάδι (υπήρχαν πάντως ασκητές/τριες που δεν έτρωγαν λάδι, π.χ. η Οσία Μαρία η Αιγυπτία, και ο γ. Παΐσιος αναφέρει, κ.λπ.). Απλά προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε σωστά τον ανωτέρω κανόνα.

 

Αναρτούμε την δεύτερη ομιλία του γέροντος Στεφάνου Αναγνωστοπούλου για την τρέχουσα κατάσταση με τον Κοροναϊό.

Εύχομαι να ευδοκιμήσει ο λόγος του γέροντος στις καρδιές μας.

Περισσότερα: Ομιλία π. Στεφάνου Αναγνωστοπούλου για την τρέχουσα κατάσταση με τον Κοροναϊό (Μέρος 2ο)

Αναρτούμε την ομιλία του γέροντος Στεφάνου Αναγνωστοπούλου για την τρέχουσα κατάσταση με τον Κοροναϊό.

Εύχομαι να ευδοκιμήσει ο λόγος του γέροντος στις καρδιές μας.

Περισσότερα: Ομιλία π. Στεφάνου Αναγνωστοπούλου για την τρέχουσα κατάσταση με τον Κοροναϊό

 

Από την Ιερά Μητρόπολη Μόρφου, αναρτούμε την πρόσφατη και επίκαιρη ψυχωφέλιμη ομιλία του Πανιερωτάτου κ. Νεοφύτου, με τίτλο «Οι πιστοί απέναντι στις επιδημίες».

Εύχομαι να ευδοκιμήσει ο λόγος του στις καρδιές μας, και στην ζωή μας.

Περισσότερα: Οι πιστοί απέναντι στις επιδημίες (Μητρ. Μόρφου κ. Νεοφύτου)

 

Από την Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού, αναρτούμε την πρόσφατη και επίκαιρη ψυχωφέλιμη ομιλία του Πανιερωτάτου κ. Αθανασίου, με τίτλο «Η Πνευματική αντιμετώπιση της πανδημίας του Κορωνοϊού».

Εύχομαι να ευδοκιμήσει ο λόγος του στις καρδιές μας, και στην ζωή μας.

Περισσότερα: Η Πνευματική αντιμετώπιση της πανδημίας του Κορωνοϊού (Μητρ. Λεμεσού κ. Αθανάσιος)

Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς ἐλεήσει (καὶ γιὰ τὸν κοροναϊό), μὲ τὴν Προσευχὴ τῆς Παναγίας μας καὶ ὅλων τῶν Ἁγίων, καὶ τὴν ἀπαραίτητη δική μας προσευχή καὶ μετάνοια.
Καὶ ἐμεῖς νὰ ἔχουμε πίστη μὲ ταπείνωση, πλὴν ὁ Υἱὸς τοῦ Ἀνθρώπου ἐλθών ἄρα εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς; (Λουκ. ιη' 8).

Οἱ ὑπερ-αγορές (super-market) νὰ λειτουργοῦν, καὶ οἱ Ἐκκλησίες (καὶ ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ) νὰ εἶναι ἀλειτούργητες! Ὠραῖα πίστη!
Οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος, ἀλλ’ ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος Θεοῦ (Λουκ. δ' 4).

Ὅταν οἱ ἐκκλησίες ἦσαν ἀνοιχτὲς διαμαρτυρόμασταν γιὰ τό 3ωρο τῆς Κυριακάτικης Ἀκολουθίας (τό 1800 ἦταν 6ωρο!), παρότι πηγαίναμε στὴν Ἐκκλησία 10' προτοῦ τελειώσει!
Δέκα ἄνθρωποι στούς Β' Χαιρετισμοὺς στὴν Μητρόπολη Ἀθηνῶν, προτοῦ κλείσει. Χριστέ μου! Οὔτε 10 πιστοὺς Χριστιανοὺς δὲν ἔχεις σὲ κάθε ἐνορία! Ποὺ εἶναι ἡ πίστη μας; 

Εἴμαστε ἀτακτοποίητοι πνευματικά, γι'αὐτὸ ὅλος αὐτὸς ὁ φόβος καὶ ὁ τρόμος.

Ἐν τούτῳ τετελείωται ἡ ἀγάπη μεθ’ ἡμῶν, ἵνα παρρησίαν ἔχωμεν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως, ὅτι καθὼς ἐκεῖνός ἐστιν καὶ ἡμεῖς ἐσμεν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ.
φόβος οὐκ ἔστιν ἐν τῇ ἀγάπῃ, ἀλλ’ ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τὸν φόβον, ὅτι ὁ φόβος κόλασιν ἔχει, ὁ δὲ φοβούμενος οὐ τετελείωται ἐν τῇ ἀγάπῃ (A' Ἰω. δ' 17-18).

Εὔχομαι νὰ τακτοποιηθούμε ὅλοι μας (Κλήρος καὶ Λαός) Χάριτι Θεού μὲ τὴν εἰλικρινὴ ταπείνωση καὶ μετάνοια, τὴν ἐξομολόγηση, τὴν προσευχή, καὶ τὴν Θεία Κοινωνία (ὅποτε μπορέσουμε), καὶ νὰ εὐλογήσει ὁ Θεὸς νὰ ἀνοίξουν οἱ Ἐκκλησίες σύντομα, καὶ νὰ μὴν κάνουμε εἰς τὸ ἐξῆς οὔτε σπιθαμὴ ὑποχώρησης στὴν Πίστη μας, στὸν Ἐκκλησιασμὸ καὶ τὶς Ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς συγχωρέσει, καὶ νὰ μᾶς ἐλεήσει. Ἀμήν.

Εὔχεσθε καὶ γιὰ μένα τὸν ἁμαρτωλό.

 

Ψυχωφέλιμη ὀμιλία περὶ Ὕπνου, Προσευχῆς καὶ Ἀγρυπνίας (Λόγοι ΙΗ', ΙΘ' Κλίμακος Ἁγ. Ἰωάννου Σιναΐτου), ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιο.

Περισσότερα: Περί Ύπνου, Προσευχής και Αγρυπνίας (Λόγοι ΙΗ', ΙΘ' Κλίμακος Ἁγ. Ἰωάννου Σιναΐτου)

Ομιλία του γέροντος Στεφάνου Αναγνωστοπούλου για τον γέροντά του Εφραίμ Φιλοθεΐτη, στο 40-ήμερο μνημόσυνο του γέροντος Εφραίμ που έγινε στην Αγρυπνία του Αγίου Αντωνίου στην Αγία Βαρβάρα Αμφιάλης (17/1/2020).

Περισσότερα: Ομιλία στο 40-ήμερο μνημόσυνο του γέροντος Εφραίμ Φιλοθεΐτου στην Αγρυπνία του Αγίου Αντωνίου

Μια ψυχωφέλιμη ομιλία του γ. Στεφάνου Αναγνωστοπούλου «Οι δέκα κακοί μας φίλοι».

Περισσότερα: Γέροντας Στέφανος: Οι δέκα κακοί μας φίλοι

Ο (μακαριστός πλέον) Ομότ. Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρωτοπρεσβ. Γεώργιος Μεταλληνός, μιλά στο φακό της Πεμπτουσίας για τη σχέση του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού και της Γαλλικής Επανάστασης με τη Φιλοκαλική αναγέννηση.

Περισσότερα: +π. Γεώργιος Μεταλληνός: Η Γαλλική Επανάσταση και ο Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός υπό το βλέμμα της...

Υποκατηγορίες