δεῖτε καὶ τὸ βιβλίο γιὰ τὸν γέροντα: Ὁ Γέρων Εὐδόκιμος Μοναστερλῆς

 

Ο Γέροντας ΕυδόκιμοςὉ Γέρων Εὐδόκιμος Μοναστερλῆς γεννήθηκε 5 Μαρτίου 1931 στὴν Κόρινθο ἀπὸ γονεῖς πρόσφυγες Μικρασιάτες ἀπὸ τὴν Σμύρνη, τὸν Κωνσταντῖνο καὶ τὴν Αἰκατερίνη. Ἦταν παιδὶ πολύτεκνης καὶ φτωχῆς οἰκογενείας 13 παιδιῶν. Τὸ κοσμικό του ὄνομα ἦταν Ἐμμανουήλ. Δεκατριῶν ἐτῶν ἔχασε τὸ πόδι του καὶ τὸ ἕνα μάτι ἀπὸ νάρκη, καὶ ἀργότερα εἶπε «ὁ διάβολος μὲ ἀδίκησε». Στὸ νοσοκομεῖο, στὴν κατοχή, ποὺ πῆγε χτυπημένος ἀπὸ τὴν νάρκη, γνώρισε τὸν μοναχὸ Σάββα ἐκ τῆς Καλύμνου (τὸν Ἅγιον Σάββα ἐκ τῆς Καλύμνου) ὁ ὁποῖος τοῦ προεῖπε ὅτι θὰ γίνει καλὸς ἱερομόναχος. Προτοῦ ἀκόμη χτιστεῖ τὸ μοναστῆρι τοῦ Ἁγίου Παταπίου στὰ Γεράνεια, πήγαινε ἐκεῖ στὸν Ἅγιο τακτικὰ μὲ τὶς πατερίτσες. Σὲ ἠλικία 16 ἐτῶν ἔβαλε ξύλινο πόδι ποὺ δωρίζονταν τότε στοὺς ἀναπήρους καὶ ἄφησε τὶς πατερίτσες. Ἐτῶν 16 ἔφυγε ἀπὸ τὸ σπίτι του γιὰ τὸν πολυπόθητο μοναχικὸ βίο. Ἡ κουρά του ἔγινε στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Δημητρίου στὸ Στεφάνι Κορινθίας (ἀργότερα διετέλεσε καὶ Ἠγούμενος· τώρα εἶναι γυναικεῖο μοναστῆρι), ὅπου χειροτονήθηκε καὶ διάκονος. Ὁ μακαριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος Κορίνθου Μιχαὴλ (μετέπειτα Ἀμερικῆς) ἤθελε νὰ τὸν ἔπαιρνε μαζί του στὴν Ἀμερική, ἀλλὰ ὁ γέροντας δὲν θέλησε. Πῆγε ἐπίσης στὸν Ἅγιον Ὅρος ὅπου καὶ ἔμεινε ἕναν περίπου χρόνο καὶ εἶχε γέροντα τὸν γ. Εὐδόκιμο. Ὁ παπα-Τύχων (γέροντας τοῦ γ. Παϊσίου) τοῦ εἶπε ὅτι ἐσένα Εὐδόκιμε δὲν σὲ προορίζει ὁ Θεὸς γιὰ ἐδώ. Ἀργότερα πῆγε μερικὰ χρόνια ἱεραποστολὴ στὴν Βηρυττό (ἐκεῖ χειροτονήθηκε ἱερέας καὶ ἔλαβε τὸ ὀφφίκιον τοῦ ἀρχιμανδρίτου), ἀπὸ ὅπου συχνάκις ἐπισκεπτόταν τὰ Ἱεροσόλυμα καὶ τὸν Πανάγιο Τάφο. Πῆγε ἐπίσης στὴν ἱεραποστολὴ στὸν π. Χρυσόστομο Παπασαραντόπουλο στὴν Ἀφρική, μετὰ ἀπὸ πρόσκληση τοῦ ἰδίου. Πῆγε ἐφημέριος στὴν Μακεδονία στὴν Νάουσα, καὶ ἀργότερα ἐπέστρεψε στὴν Κορινθία ὅπου ἐπὶ 25 ἔτη ἦταν ἐφημέριος στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στὸ χωρίον Ἅγιος Βασίλειος. Ζοῦσε ἀσκητικὰ πάνω ἀπὸ τὸν Ἅγιο Βασίλειο, στὰ Δερβενάκια, στὸ ἐξωκκλήσι τοῦ Ἁγίου Σώζοντος (κάτω ἀπὸ τὸ ἄγαλμα τοῦ Θ. Κολοκοτρώνη). Ἐξομολογοῦσε διαρκῶς τὰ πάμπολλα πνευματικά του παιδιά, καὶ ἐπέστρεφε ψυχὲς στὸν Θεό, μὲ τὰ σωτήρια λόγια του. Ὅτι ὥρα καὶ νὰ ἐρχόντουσαν οἱ προσκυνηταὶ τοὺς ἐξομολογοῦσε. Εἶχε τὸ προορατικὸ καὶ διορατικὸ χάρισμα, τὰ ὁποῖα χαρίσματα φανερώνονταν σὲ πολλούς, παρόλο ποὺ ὁ ἴδιος ἦταν ἄκρως ταπεινός. Ἀργότερα τὸ 1993 ἔκτισε τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης στὰ Δερβενάκια Κορινθίας, ὅπου καὶ συνέρρεε πλῆθος κόσμου γιὰ ἐξομολόγηση καὶ νὰ ἀκούσει καὶ νὰ παρηγορηθεῖ ἀπὸ τὰ σοφὰ καὶ πνευματικά λόγια του. Εἶχε ἐπίσης πνευματικὰ παιδιὰ στὴν Ἀμερικὴ, Καναδᾶ καὶ Γερμανία, καὶ τοὺς ἐπισκεπτόταν συχνά. Τελοῦσε καθημερινῶς τὶς ἀκολουθίες καὶ τὴν θεία Λειτουργία. Ἡ φιλοξενία του ἦταν ἀπερίγραπτη καὶ ἡ τράπεζα τῆς Μονῆς ἦταν ἀνοιχτὴ σὲ ὅλους τοὺς προσκυνητές. Εἶχε ἀρκετὲς ἀσθένειες, πέρα ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἀπὸ 13 ἐτῶν ἦταν μὲ ἕνα πόδι καὶ ἕνα μάτι, ζάχαρο γιὰ τὸ ὁποῖο ἔπαιρνε καθημερινῶς ἰνσουλίνη, καρδιά, καὶ τελευταίως προβλήματα μὲ τὸ καλό του μάτι. Προβλέποντας τὸ τέλος του, ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ τῇ 1ῃ Μαΐου 2004, τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, πρὸ τῆς Κυριακῆς τοῦ Παραλύτου. Πλῆθος λαοῦ συνέρρευσε στὴν κηδεία του (τόσο κόσμο εἶχα νὰ δῶ στὴν κηδεία τοῦ Κορινθίας Προκοπίου εἶπε μιὰ εὐλαβῆς κυρία) παρότι ἔγινε σὲ διάστημα μικρότερο τῶν 24 ὡρῶν ἀπὸ τὴν κοίμησίν του, ἴσως κατὰ θεία παραχώρηση διότι δὲν θὰ ἔφτανε ὁ τόπος γιὰ νὰ χωρέσει τὸν κόσμο.

 

Χάρτης Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης στὰ Δερβενάκια Κορινθίας


Προβολή μεγαλύτερου χάρτη

 

Ἠχογραφήσεις, ἠχολήπτης: ΠΠ 

 

Ἀφιερώματα Ρ/Σ Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

ἔκτακτη ἐκπομπὴ τοῦ Ρ/Σ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιὰ τὴν κοίμησιν τοῦ Γέροντος (3 Μαΐου 2004)

{play}http://analogion.gr/files-mp3/Gerontas-Eudokimos/GerontasEudokimosMonasterlhs_RSEkklhsias_3-May-04.mp3{/play}

ἐκπομπὴ τοῦ Ρ/Σ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (ἀπὸ τὴν πρεσβυτέρα Καλυψὼ Δημητριάδη) γιὰ τὴν ζωὴν τοῦ Γέροντος σὲ μορφὴ ποιήματος

{play}http://analogion.gr/files-mp3/Gerontas-Eudokimos/GerontasEudokimosMonasterlhs_RSEkklhsias_40mnhmosunon.mp3{/play}  

 

Εὐαγγέλιον καὶ Κυριακάτικο κήρυγμα

29/9/2002 - Ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν..., γίνεσθε οὐν οἰκτίρμονες

{play}http://analogion.gr/files-mp3/Gerontas-Eudokimos/2002_0929 Euaggelion kai Logos.mp3{/play}

6/10/2002 - Ἡ ἀνάσταση τοῦ υἱοῦ τῆς χήρας τῆς Ναΐν

{play}http://analogion.gr/files-mp3/Gerontas-Eudokimos/2002_1006 Euaggelion kai Logos.mp3{/play}

20/10/2002 - Ἡ παραβολὴ τοῦ πλουσίου καὶ τοῦ φτωχοῦ Λαζάρου

{play}http://analogion.gr/files-mp3/Gerontas-Eudokimos/2002_1020 Euaggelion kai Logos - Iw Xrus.mp3{/play}

6/7/2003 - Ὁ λύχνος τοῦ σώματος ἐστὶν ὁ ὁφθαλμός..., οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν..., μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν τί φάγετε καὶ τί πίετε..., ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην Αὐτοῦ

{play}http://analogion.gr/files-mp3/Gerontas-Eudokimos/2003_0706 Euaggelion kai Logos.mp3{/play}

13/7/2003 - ὃς γὰρ τηρήσει καὶ διδάξει οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ Βασιλείᾳ τῶν Οὐρανῶν, καὶ περὶ Ἱεραποστολῆς

{play}http://analogion.gr/files-mp3/Gerontas-Eudokimos/2003_0713 Euaggelion kai Logos - D' Oik. Sunodou.mp3{/play}

20/7/2003 - ἡ θεραπεία τῶν δαιμονιζομένων τῆς χώρας τῶν Γεργεσηνῶν

{play}http://analogion.gr/files-mp3/Gerontas-Eudokimos/2003_0720 Euaggelion kai Logos.mp3{/play}

27/7/2003 - ἡ θεραπεία τοῦ παραλυτικοῦ τῆς Καπερναούμ

{play}http://analogion.gr/files-mp3/Gerontas-Eudokimos/2003_0727 Euaggelion kai Logos.mp3{/play}

3/8/2003 - τὸ θαῦμα τῆς θεραπείας τῆς αἱμορροούσης, καὶ ἡ ἀνάσταση τῆς θυγατρὸς τοῦ Ἰαείρου

{play}http://analogion.gr/files-mp3/Gerontas-Eudokimos/2003_0803 Euaggelion kai Logos.mp3{/play}

 

Ψαλμῳδία ἀπὸ τὸν Γέροντα

Εὐλογημένη ἡ Βασιλεία

{play}http://analogion.gr/files-mp3/Gerontas-Eudokimos/10 Euloghmenh H BASILEIA.mp3{/play}

Χριστὸς ἀνέστη

{play}http://analogion.gr/files-mp3/Gerontas-Eudokimos/11 Xristos Anesth.mp3{/play}

Ὅσοι εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθητε

{play}http://analogion.gr/files-mp3/Gerontas-Eudokimos/13 Osoi eis Xriston.mp3{/play}

Τίς Θεὸς μέγας

{play}http://analogion.gr/files-mp3/Gerontas-Eudokimos/15 Tis 0eos Megas - Tou Agiou Kuprianou.mp3{/play}

  

Εἴστε ἐλεύθεροι νὰ πάρετε ὅτι θέλετε, ἀλλὰ νὰ βάλετε μιὰ σύνδεση στὴν παροῦσα σελίδα τοῦ Γέροντα. Ἂν γνωρίζετε κάτι γιὰ τὸν γέροντα παρακαλοῦμε ἐπικοινωνεῖστε μαζί μας καὶ θὰ τὸ ἀναρτήσουμε (info ἐν analogion τελεῖα gr)

 

Δεῖτε ἐπίσης:

Ὁ Γέρων Εὐδόκιμος Μοναστερλῆς (βιβλίο)

Ὁ Γέροντας Εὐδόκιμος - ὀμιλίες σὲ βίντεο

Ὁ Γέροντας Εὐδόκιμος: Διηγήσεις πνευματικῶν του παιδιῶν

 

 

Φωτογραφίες

φωτογράφος: ΠΠ (καὶ φωτογραφίες φωτογραφιῶν τῆς Μονῆς, καὶ πνευματικῶν του παιδιῶν)

φωτογράφος: π.Ε.

----------

keywords: Γέρων Ευδόκιμος Μοναστερλής, Ιερά Μονή Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης, Δερβενάκια Κορινθίας, Γέροντας Ευδόκιμος Μοναστερλής.

Ἱερὰ Ἐξομολόγηση: Ἐρωτήματα καὶ Ἀπαντήσεις

Τι είναι η Εξομολόγηση;

Η Εξομολόγηση είναι ένα από τα βασικά μυστήρια της Εκκλησίας. Μας δίνει τη δυνατότητα να «συμφιλιωθούμε» με τον Θεό, να εξετάσουμε την πίστη και τη ζωή μας και να εξασφαλίσουμε πνευματική υγεία. Είναι πράξη μετανοίας. Και μετάνοια σημαίνει αλλαγή του εαυτού μας, στροφή, μεταμόρφωση. Όταν αμαρτάνουμε απομακρυνόμαστε από τον Θεό. Όταν όμως μετανοούμε, ομολογούμε τις αμαρτίες μας και ζητάμε συγχώρεση, επιστρέφουμε σ' Αυτόν.

Ἱερὰ Ἐξομολόγηση: Ἐρωτήματα καὶ Ἀπαντήσεις

Ἡ καθημερινὴ προσευχὴ θωρακίζει τὴν ψυχὴ κατὰ τῆς ἁμαρτίας (Ἅγ. Ἰωάννης Χρυσόστομος)

Κανένα ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ συντελοῦν εἰς τὴν εὐσέβειαν δὲν μπορεῖ νὰ εἰσέλθῃ εἰς ψυχὴν ποὺ εἶναι ἔρημος ἀπὸ προσευχὴν καὶ ἀπὸ δέησιν· ἀλλὰ ὡσὰν πόλις ἀνοχύρωτος εὔκολα μπορεῖ νὰ ὑποταχθῆ εἰς τοὺς ἐχθροὺς ἀπὸ ἔλλειψιν κάθε ἐμποδίου. Τὸ ἴδιο λοιπὸν καὶ ψυχήν, ποὺ δὲν εἶναι ὀχυρωμένη μὲ προσευχές, εὔκολα ὁ διάβολος τὴν ὑποτάσσει καὶ τὴν γεμίζει μὲ εὐκολίαν μὲ κάθε ἁμαρτίαν. Κατ' ἀρχήν, ὅταν ἰδῆ ψυχὴν θωρακισμένην μὲ προσευχὲς δὲν τολμᾶ νὰ τὴν πλησιάσῃ.

Η καθημερινή προσευχή θωρακίζει την ψυχή κατά της αμαρτίας (Αγ. Ιωάννης Χρυσόστομος)

Τὰ βιβλία μας

Δωρεάν pdf            Δωρεάν pdf

                                  Δωρεάν pdf

Συστηματοποίηση Τυπικοῦ

Ἐπικοινωνία

analogion τελεῖα gr εἰς gmail

Στατιστικά

  • Χρήστες 1
  • Άρθρα 266
  • Εμφανίσεις Άρθρων 2671761

Σὲ σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 96 επισκέπτες και κανένα μέλος