(Ἠχητικό) Κανόνας εις την Αγία Τριάδα και σε όλους τους Αγίους σε απειλή λοιμικής ασθένειας. Από το Μέγα Ευχολόγιον, εκδ. Αστήρ, βάσει της εν Βενετία β' εκδόσεως 1862.

Περισσότερα: Κανών εἰς τὴν Ἁγίαν Τριάδα καὶ εἰς πάντας τοὺς Ἁγίους εἰς ἀπειλὴν Λοιμικῆς ἀσθενείας (ἠχητικό)

 

 

Από την σελίδα «Δωρεάν ψηφιακά βιβλία για ιεροψάλτες» psalticbookdroid.blogspot.gr

 

Το Εργαστήρι Ψαλτικής ιδρύθηκε το 1998 με πρωτοβουλία και ενέργειες του χοράρχου Αθανασίου Ι. Παϊβανά. Είναι αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχει έδρα του την Αθήνα.

Τα μέλη του έχουν ποικίλες και διαφορετικές επαγγελματικές δραστηριότητες (είναι μαθητές, φοιτητές, ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρηματίες, υπάλληλοι, καθηγητές), έχουν όμως το ίδιο μεράκι, δηλαδή την αγάπη για την συλλογική μελέτη και καλλιέργεια του πλούτου της βυζαντινής μουσικής και της ψαλτικής τέχνης.

Υπηρετούν την ψαλτική τέχνη και είναι μύστες αυτής και ταυτόχρονα φορείς της εθνικής μας μουσικής παραδόσεως. Έχουν επίγνωση της πατροπαράδοτης κληρονομιάς με την οποία μας χρέωσαν οι προηγούμενες γενεές και ως καλλιτέχνες με υπευθυνότητα και ευαισθησία το αποδεικνύουν με το έργο τους.

Περισσότερα: Ἐργαστῆρι Ψαλτικῆς

Tὸ ἄρθρο αὐτό, γραμμένο στίς 22/11/2005 καὶ δημοσιευμένο ἔκτοτε διαδικτυακῶς, παρουσιάζει τοὺς συγκερασμοὺς ὅλων τῶν ἐναρμονίων κλιμάκων, μὲ κλίμακες μέχρι καί 1200 μορίων, σὲ ἀκέραια μόρια. Ὁ συγκερασμὸς καὶ ἡ ταξινόμησή τους κατ'ακρίβειαν συγκερασμοῦ ἔχει γίνει σύμφωνα μὲ τὴν ἐργασία μου "Μέθοδος συγκερασμοῦ κλιμάκων - οἱ διατονικὲς κλίμακες τοῦ Διδύμου, τῆς Ἐπιτροπῆς, τοῦ Χρυσάνθου, καὶ οἱ συγκράσεις τους".

[Ἂν δὲν μπορεῖτε νὰ δεῖτε τὸ κείμενο παρακάτω, μπορεῖτε νὰ τὸ κατεβάσετε ἀπὸ ἐδώ]

Ἄλλοι σύνδεσμοι τοῦ ἄρθρου:

 

Tὸ ἄρθρο αὐτό, γραμμένο στίς 21/11/2005 καὶ δημοσιευμένο ἔκτοτε διαδικτυακῶς, παρουσιάζει τοὺς συγκερασμοὺς ὅλων τῶν χρωματικῶν κλιμάκων τοῦ Νεχεανές (πλ. β' ἤχου), μὲ κλίμακες μέχρι καί 1200 μορίων, σὲ ἀκέραια μόρια. Ὁ συγκερασμὸς καὶ ἡ ταξινόμησή τους κατ'ακρίβειαν συγκερασμοῦ ἔχει γίνει σύμφωνα μὲ τὴν ἐργασία μου "Μέθοδος συγκερασμοῦ κλιμάκων - οἱ διατονικὲς κλίμακες τοῦ Διδύμου, τῆς Ἐπιτροπῆς, τοῦ Χρυσάνθου, καὶ οἱ συγκράσεις τους".

 

[Ἂν δὲν μπορεῖτε νὰ δεῖτε τὸ κείμενο παρακάτω, μπορεῖτε νὰ τὸ κατεβάσετε ἀπὸ ἐδώ]

Ἄλλοι σύνδεσμοι τοῦ ἄρθρου:

 

Tὸ ἄρθρο αὐτό, γραμμένο στίς 1/11/2005 καὶ δημοσιευμένο ἔκτοτε διαδικτυακῶς, παρουσιάζει τοὺς συγκερασμοὺς ὅλων τῶν χρωματικῶν κλιμάκων τοῦ Νεανές (β' ἤχου), μὲ κλίμακες μέχρι καί 1200 μορίων, σὲ ἀκέραια μόρια. Ὁ συγκερασμὸς καὶ ἡ ταξινόμησή τους κατ'ακρίβειαν συγκερασμοῦ ἔχει γίνει σύμφωνα μὲ τὴν ἐργασία μου "Μέθοδος συγκερασμοῦ κλιμάκων - οἱ διατονικὲς κλίμακες τοῦ Διδύμου, τῆς Ἐπιτροπῆς, τοῦ Χρυσάνθου, καὶ οἱ συγκράσεις τους".

[Ἂν δὲν μπορεῖτε νὰ δεῖτε τὸ κείμενο παρακάτω, μπορεῖτε νὰ τὸ κατεβάσετε ἀπὸ έδώ]

Ἄλλοι σύνδεσμοι τοῦ ἄρθρου:

 

Tὸ ἄρθρο αὐτό, γραμμένο στίς 13/9/2005 καὶ δημοσιευμένο ἔκτοτε διαδικτυακῶς, παρουσιάζει τοὺς συγκερασμοὺς ὅλων τῶν διατονικῶν κλιμάκων (μὲ κλίμακες μέχρι καί 1200 μορίων) σὲ ἀκέραια μόρια. Ὁ συγκερασμὸς καὶ ἡ ταξινόμησή τους κατ'ακρίβειαν συγκερασμοῦ ἔχει γίνει σύμφωνα μὲ τὴν ἐργασία μου "Μέθοδος συγκερασμοῦ κλιμάκων - οἱ διατονικὲς κλίμακες τοῦ Διδύμου, τῆς Ἐπιτροπῆς, τοῦ Χρυσάνθου, καὶ οἱ συγκράσεις τους".

[Ἂν δὲν μπορεῖτε νὰ δεῖτε τὸ κείμενο παρακάτω, μπορεῖτε νὰ τὸ κατεβάσετε ἀπὸ ἐδώ]

Ἄλλοι σύνδεσμοι τοῦ ἄρθρου:

Ἀθανάσιος Παϊβανᾶς: Εἰσήγηση στό Γ' Διεθνὲς Συνέδριο τοῦ Ἀμερικανικοῦ Ἰδρύματος Βυζαντινῆς Μουσικῆς καὶ Ὑμνολογίας 31/10-2/11/2011, Παιανία Ἀττικῆς (ASBMH) μὲ θέμα:

Θρασύβουλος Στανίτσας: ὁ κρίκος τῆς διὰ μέσου τῶν αἰώνων ἁλυσίδας τῶν Ἀρχόντων Πρωτοψαλτῶν τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας.

 

Ἀκολουθία (Φυλλάδα) τοῦ Ἁγίου Εὐδοκίμου (λα' Ἰουλίου):

Ἀκολουθία (Φυλλάδα) τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἱουστίνης (β' Ὀκτωβρίου):

Καὶ σὲ μορφὴ βιβλίου: