Εκτύπωση

Φωτογραφίες ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Προφήτου Ἠλιοῦ Ὕδρας, Ἱερὰ Μητρόπολις Ὕδρας.

Ἡ Ἱερὰ Μονὴ ἰδρύθηκε ἀπὸ Ἁγιορείτες «Κολλυβάδες» πατέρες τό 1813.

Ἠγούμενος: Γέρων Θεολόγος

Φωτογράφος: analogion.gr

Ydra-Augoustos 2010_193-IMProfHlia.jpg Ydra-Augoustos 2010_194-IMProfHlia.jpg Ydra-Augoustos 2010_196-IMProfHlia.jpg

Ydra-Augoustos 2010_197-IMProfHlia.jpg Ydra-Augoustos 2010_198a-IMProfHlia.jpg Ydra-Augoustos 2010_198b-IMProfHlia.jpg

Ydra-Augoustos 2010_199-IMProfHlia.jpg Ydra-Augoustos 2010_200-IMProfHlia.jpg Ydra-Augoustos 2010_201-IMProfHlia.jpg

Ydra-Augoustos 2010_206-IMProfHlia.jpg Ydra-Augoustos 2010_207-IMProfHlia.jpg Ydra-Augoustos 2010_208-IMProfHlia.jpg

Ydra-Augoustos 2010_209-IMProfHlia.jpg Ydra-Augoustos 2010_210-IMProfHlia.jpg