Τυπικόν Ενοριών : Όρθρος καθημερινών εάν τύχει Άγιος μη εορταζόμενος (ISBN: 978-960-8034-63-1)

Άβαταρ μέλους
Παναγιώτης
Διαχειριστής
Δημοσιεύσεις: 901
Εγγραφή: 07 Φεβ 2008, 05:43

Τυπικόν Ενοριών : Όρθρος καθημερινών εάν τύχει Άγιος μη εορταζόμενος (ISBN: 978-960-8034-63-1)

Δημοσίευση από Παναγιώτης »

Τυπικόν Ενοριών : Όρθρος καθημερινών εάν τύχει Άγιος μη εορταζόμενος (ISBN: 978-960-8034-63-1)

Από τις εκδόσεις Νεκτάριος Δ. Παναγόπουλος, Χαβρίου 3, 105 62, Αθήνα, τηλ. 210 32 24 819.

Α' ἔκδοσις : Ἀθήνα, 2017.


«Οἱ Ἅγιοι Πατέρες μας, μᾶς παρέδωσαν τὰ Μηναῖα καὶ τὴν Παρακλητικήν. Ἐθέσπισαν δέ τοὺς Ἁγίους εἰς τὰ Μηναῖα, ἄλλους νὰ εἶναι ἑορταζόμενοι εἰς η΄ (ἤτοι πλήρως ἑορταζόμενοι), ἄλλοι ἑορταζόμενοι εἰς ς΄ (ἤτοι ἡμιεορταζόμενοι), καὶ ἄλλοι μὴ ἑορταζόμενοι, καὶ αὐτὸ σοφὰ τὸ ἔπραξαν ὥστε τὶς καθημερινὲς νὰ ψάλλουμε καὶ ἐκ τῶν τροπαρίων / ἀκολουθιῶν τῆς Παρακλητικῆς τὰ ὁποῖα ἀναφέρονται εἰς τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ Θεόν μας, τὴν Ἁγίαν Τριάδα, τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τοὺς Ἀγγέλους, τὸν Τίμιον Πρόδρομον, τοὺς Ἀποστόλους, τὸν Τίμιον Σταυρόν, ὅλους τοὺς Ἁγίους, ὅλους τοὺς Μάρτυρας, τοὺς Κεκοιμημένους πατέρες καὶ ἀδερφούς μας, κτλ., καὶ εἰς τὴν δική μας πνευματική διόρθωση και κατάρτιση».


Προς διευκόλυνση των τελούντων την Ακολουθία του Όρθρου, καθημερινώς, συνετάξαμε το ακόλουθο νέο βιβλίο:


Τυπικόν Ενοριών : Όρθρος καθημερινών εάν τύχει Άγιος μη εορταζόμενος (ISBN: 978-960-8034-63-1)


Περιέχει:

- Πλήρη τυπική διάταξη του Όρθρου μετ' επεξηγηματικών σχολίων
- Πλήρες Εγκόλπιον Όρθρου
- Αναλυτικές ημερομηνίες Αγίου μη εορταζομένου συμφώνως με το ΜηναίονΤα περιεχόμενα του βιβλίου είναι διαθέσιμα εδώ:


Περιεχόμενα


Πρόλογος 9


Περὶ τῶν Ἀκολουθιῶν τῶν Ἁγίων 13


Γενικά................................................................................... 13


Ἡμερομηνίες Ἁγίου μὴ ἑορταζομένου................................... 16


Ἀρχὴ σὺν Θεῷ Ἁγίῳ τοῦ Ὄρθρου τῶν Καθημερινῶν ἐν μνήμῃ Ἁγίου μὴ ἑορταζομένου 21

Ἀρχὴ τοῦ Ὄρθρου................................................................. 21

Ἑξάψαλμος........................................................................... 24


Καθημερινή (καὶ Σάββατον μὲ Θεὸς Κύριος) 33

Θεὸς Κύριος.......................................................................... 33

Ἀπολυτίκια ........................................................................... 33

Καθίσματα (Στιχολογία τοῦ Ψαλτηρίου) ............................... 36

Ν ́ Ψαλμός (50)..................................................................... 37

Κανόνες – Κοντάκιον – Συναξάριον...................................... 39

Τιμιωτέρα – Θ ́ ᾨδή.............................................................. 41

Ἐξαποστειλάρια.................................................................... 43

Αἶνοι (ἄνευ στιχηρῶν)........................................................... 43

Μικρὰ Δοξολογία.................................................................. 45

Ἀπόστιχα τῶν Αἴνων ............................................................. 47

Ἀπολυτίκια ........................................................................... 49


Σάββατον μὲ Ἀλληλούια 53

Ἀλληλούια ............................................................................ 53

Ἀπολυτίκια ........................................................................... 53

Καθίσματα (Στιχολογία τοῦ Ψαλτηρίου) ............................... 54

Νεκρώσιμα Εὐλογητάρια ...................................................... 55

Ν ́ Ψαλμός (50)..................................................................... 58

Κανόνες – Κοντάκιον - Συναξάριον ...................................... 59

Τιμιωτέρα – Θ ́ ᾨδή.............................................................. 62

Ἐξαποστειλάρια.................................................................... 63

Αἶνοι..................................................................................... 64

Μικρὰ Δοξολογία.................................................................. 65

Ἀπόστιχα τῶν Αἴνων ............................................................. 67

Ἀπολυτίκια ........................................................................... 68


Καθημερινὴ Μ. Τεσσαρακοστῆς (ἐκτὸς Σαββάτου) 69

Ἀλληλούια ............................................................................ 69

Τριαδικοὶ Ὕμνοι................................................................... 69

Καθίσματα (Στιχολογία τοῦ Ψαλτηρίου) ............................... 73

Ν ́ Ψαλμός (50)..................................................................... 74

Στιχολογία τῶν θ ́ ᾨδῶν – Κανόνες – Συναξάριον................. 74

Τιμιωτέρα – Θ ́ ᾨδή.............................................................. 77

Φωταγωγικόν ........................................................................ 78

Αἶνοι (ἄνευ στιχηρῶν)........................................................... 80

Μικρὰ Δοξολογία.................................................................. 80

Ἀπόστιχα τῶν Αἴνων ............................................................. 80

Ἀπολυτίκιον.......................................................................... 81


Καθημερινὴ (καὶ Σάββατον) μὲ Προεόρτια ἢ Μεθέορτα 83

Θεὸς Κύριος.......................................................................... 83

Ἀπολυτίκια ........................................................................... 83

Καθίσματα (Στιχολογία τοῦ Ψαλτηρίου) ............................... 84

Ν ́ Ψαλμός (50)..................................................................... 84

Κανόνες – Κοντάκιον – Συναξάριον...................................... 85

Τιμιωτέρα – Θ ́ ᾨδή.............................................................. 87

Ἐξαποστειλάρια.................................................................... 87

Αἶνοι..................................................................................... 88

Μικρὰ Δοξολογία.................................................................. 89

Ἀπόστιχα τῶν Αἴνων ............................................................. 89

Ἀπολυτίκια ........................................................................... 90


Ἐκφωνήσεις Ἱερέων 91


Παράρτημα – ΘΕΟΤΟΚΙΑ εἰς ἕκαστον ἦχον ψαλλόμενα ἐν ὅλῳ τῷ ἐνιαυτῷ, εἰς τὸ Θεὸς Κύριος, μετὰ τὰ Ἀπολυτίκια τῶν μὴ ἑορταζομένων Ἁγίων 93

Εἰς τὸν Α ́ ἦχον. .................................................................... 93

Εἰς τὸν Β ́ ἦχον. .................................................................... 94

Εἰς τὸν Γ ́ ἦχον...................................................................... 95

Εἰς τὸν Δ ́ ἦχον. .................................................................... 95

Εἰς τὸν πλάγιον Α ́ ἦχον. ....................................................... 96

Εἰς τὸν πλάγιον Β ́ ἦχον. ....................................................... 97

Εἰς τὸν Βαρὺν ἦχον. .............................................................. 98

Εἰς τὸν πλάγιον Δ ́ ἦχον. ....................................................... 99


Παράρτημα – ΘΕΟΤΟΚΙΑ εἰς ἕκαστον ἦχον ψαλλόμενα ἐν ὅλῳ τῷ ἐνιαυτῷ, εἰς τὸ τέλος τοῦ Ὄρθρου, μετὰ τὰ Ἀπολυτίκια τῶν μὴ ἑορταζομένων Ἁγίων 101

Εἰς τὸν Α ́ ἦχον. ...................................................................101

Εἰς τὸν Β ́ ἦχον. ...................................................................101

Εἰς τὸν Γ ́ ἦχον.....................................................................102

Εἰς τὸν Δ ́ ἦχον. ...................................................................103

Εἰς τὸν πλάγιον Α ́ ἦχον. ......................................................103

Εἰς τὸν πλάγιον Β ́ ἦχον. ......................................................104

Εἰς τὸν Βαρὺν ἦχον. .............................................................104

Εἰς τὸν πλάγιον Δ ́ ἦχον. ......................................................105


Παράρτημα - Κοντάκια τῆς ἑβδομάδος 107


Παράρτημα - Ἐξαποστειλάρια τῆς ἑβδομάδος 109


Παράρτημα - Εἱρμοὶ τῶν ᾨδῶν τῶν Νεκρωσίμων Κανόνων 113


Κοινὰ ἀπολυτίκια μὴ ἑορταζομένων Ἁγίων 119

Εικόνα

Τυπικόν Ενοριών : Όρθρος καθημερινών εάν τύχει Άγιος μη εορταζόμενος (ISBN: 978-960-8034-63-1)

Από τις εκδόσεις Νεκτάριος Δ. Παναγόπουλος, Χαβρίου 3, 105 62, Αθήνα, τηλ. 210 32 24 819.

Α' ἔκδοσις : Ἀθήνα, 2017.


Search terms:
τυπικόν τυπικο όρθρου ορθρου ορθρος σάββατο σάββατον αλληλούια αλληλουια σαββάτο αλληλούϊα καθημερινη όρθρος με αλληλουϊα τυπικον ορθρου ενοριων τυπικο ενοριων
Μέγα μὲν τὸ ἀπερισπάστως προσεύχεσθαι· μεῖζον δὲ καὶ τὸ ψάλλειν ἀπερισπάστως
Άβαταρ μέλους
Παναγιώτης
Διαχειριστής
Δημοσιεύσεις: 901
Εγγραφή: 07 Φεβ 2008, 05:43

Απ: Τυπικόν Ενοριών : Όρθρος καθημερινών εάν τύχει Άγιος μη εορταζόμενος (ISBN: 978-960-8034-63-1)

Δημοσίευση από Παναγιώτης »

Ήδη εργαζόμαστε στον δεύτερο τόμο: Όρθρος καθημερινών εάν τύχει Άγιος εορταζόμενος (εις ς', ήτοι ημιεορταζόμενος άγιος, και εις η', ήτοι πλήρως εορταζόμενος άγιος), βλέπε και Τυπικόν Όρθρου Ενοριών.
Μέγα μὲν τὸ ἀπερισπάστως προσεύχεσθαι· μεῖζον δὲ καὶ τὸ ψάλλειν ἀπερισπάστως
Απάντηση

Επιστροφή στο “Βιβλία Τυπικού”