Αυτόμελα Τροπάρια κατ' Ήχον (α' έκδοση) - Βυζαντινός Χορός Χανίων - Ιω. Καστρινάκης

Άβαταρ μέλους
Παναγιώτης
Διαχειριστής
Δημοσιεύσεις: 901
Εγγραφή: 07 Φεβ 2008, 05:43

Αυτόμελα Τροπάρια κατ' Ήχον (α' έκδοση) - Βυζαντινός Χορός Χανίων - Ιω. Καστρινάκης

Δημοσίευση από Παναγιώτης »

Αυτόμελα τροπάρια κατ' ήχον (πρώτη έκδοση)

Ψηφιακός δίσκος του Βυζαντινού Χορού Χανίων υπό την διεύθυνση του κ. Ιωάννη Ε. Καστρινάκη. Δημοσιεύεται (η πρώτη έκδοση) με την άδεια του κ. Καστρινάκη, προς κοινόν όφελος, τον οποίον θερμώς ευχαριστούμε.

Ο δίσκος επανεκδόθηκε πρόσφατα, για όσους θέλουν να τον αποκτήσουν.

Οι ψάλτες: Αθανασιάδης Αθανάσιος, Βακάκης Αντώνιος, Βλάχος Αλέξανδρος, Καρυοφίλης Αθανάσιος, Κιάσσος Βασίλειος, Κυδωνάκης Αθανάσιος, Λοκμανίδης Ευστράτιος, Μαλαξιανάκης Νικόλαος, Μαυροδημητράκης Ιωάννης, Μιχόπουλος Δημήτριος, Μπουδάκης Νικόλαος, Παναγιώτου Θωμάς, Παρασκευάς Γεώργιος, Σκαλιδάκης Ιωάννης, Τρύφων Αλέξανδρος, Φραγκάκης Τιμολέων, Χατζηωάνου Χρήστος. Συμμετείχαν οι ιερείς: π. Μιχαήλ Κανέλλος, π. Ιωάννης Μαστοράκης, π. Νεκτάριος Χριστοδουλάκης.

Ήχος α'

1. Των ουρανίων Ταγμάτων
2. Πανεύφημοι Μάρτυρες
3. Ω του παραδόξου θαύματος
4. Νεφέλην Σε φωτός
5. Τη πρεσβεία Κύριε
6. Τον τάφον Σου Σωτήρ
7. Του λίθου σφραγισθέντος
8. Χορός Αγγελικός
9. Ο ποιμενικός αυλός
10. Τας αλγηδόνας
Δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να δείτε τα συνημμένα αρχεία σε αυτή τη δημοσίευση.
Μέγα μὲν τὸ ἀπερισπάστως προσεύχεσθαι· μεῖζον δὲ καὶ τὸ ψάλλειν ἀπερισπάστως
Άβαταρ μέλους
Παναγιώτης
Διαχειριστής
Δημοσιεύσεις: 901
Εγγραφή: 07 Φεβ 2008, 05:43

Ήχος β' - Αυτόμελα Τροπάρια κατ' Ήχον (α' έκδοση) - Βυζαντινός Χορός Χανίων - Ιω. Καστρινάκης

Δημοσίευση από Παναγιώτης »

Ήχος β'

11. Οίκος του Ευφραθά
12. Ότε εκ του ξύλου Σε νεκρόν
13. Ποίοις ευφημιών
14. Τοις μαθηταίς συνέλθωμεν
15. Γυναίκες ακουτίσθητε
16. Των μαθητών ορώντων Σε
17. Τα άνω ζητών
Δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να δείτε τα συνημμένα αρχεία σε αυτή τη δημοσίευση.
Μέγα μὲν τὸ ἀπερισπάστως προσεύχεσθαι· μεῖζον δὲ καὶ τὸ ψάλλειν ἀπερισπάστως
Άβαταρ μέλους
Παναγιώτης
Διαχειριστής
Δημοσιεύσεις: 901
Εγγραφή: 07 Φεβ 2008, 05:43

Ήχος γ' - Αυτόμελα Τροπάρια κατ' Ήχον (α' έκδοση) - Βυζαντινός Χορός Χανίων - Ιω. Καστρινάκης

Δημοσίευση από Παναγιώτης »

Ήχος γ'

18. Θείας Πίστεως
19. Μεγάλη των μαρτύρων Σου
20. Την ωραιότητα
21. Επεσκέψατο ημάς
22. Εν Πνεύματι τω ιερώ
23. Απόστολοι εκ περάτων
24. Ο ουρανόν τοις άστροις
25. Απόστολοι Άγιοι
26. Η Παρθένος σήμερον
Δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να δείτε τα συνημμένα αρχεία σε αυτή τη δημοσίευση.
Μέγα μὲν τὸ ἀπερισπάστως προσεύχεσθαι· μεῖζον δὲ καὶ τὸ ψάλλειν ἀπερισπάστως
Άβαταρ μέλους
Παναγιώτης
Διαχειριστής
Δημοσιεύσεις: 901
Εγγραφή: 07 Φεβ 2008, 05:43

Ήχος δ' - Αυτόμελα Τροπάρια κατ' Ήχον (α' έκδοση) - Βυζαντινός Χορός Χανίων - Ιω. Καστρινάκης

Δημοσίευση από Παναγιώτης »

Ήχος δ'

27. Ως γενναίον εν Μάρτυσιν
28. Έδωκας σημείωσιν
29. Ο εξ υψίστου κληθείς
30. Ήθελον δάκρυσιν
31. Ταχύ προκατάλαβε
32. Κατεπλάγη Ιωσήφ
33. Επεφάνης σήμερον
34. Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ
35. Κατεπλάγη Ιωσήφ
Δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να δείτε τα συνημμένα αρχεία σε αυτή τη δημοσίευση.
Μέγα μὲν τὸ ἀπερισπάστως προσεύχεσθαι· μεῖζον δὲ καὶ τὸ ψάλλειν ἀπερισπάστως
Άβαταρ μέλους
Παναγιώτης
Διαχειριστής
Δημοσιεύσεις: 901
Εγγραφή: 07 Φεβ 2008, 05:43

Ήχος πλ. α' - Αυτόμελα Τροπάρια κατ' Ήχον (α' έκδοση) - Βυζαντινός Χορός Χανίων - Ιω. Καστρινάκης

Δημοσίευση από Παναγιώτης »

Ήχος πλ. α'

36. Χαίροις ασκητικών αληθώς
37. Όσιε πάτερ
38. Τον συνάναρχον Λόγον
Δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να δείτε τα συνημμένα αρχεία σε αυτή τη δημοσίευση.
Μέγα μὲν τὸ ἀπερισπάστως προσεύχεσθαι· μεῖζον δὲ καὶ τὸ ψάλλειν ἀπερισπάστως
Άβαταρ μέλους
Παναγιώτης
Διαχειριστής
Δημοσιεύσεις: 901
Εγγραφή: 07 Φεβ 2008, 05:43

Ήχος πλ. β' - Αυτόμελα Τροπάρια κατ' Ήχον (α' έκδοση) - Βυζαντινός Χορός Χανίων - Ιω. Καστρινάκης

Δημοσίευση από Παναγιώτης »

Ήχος πλ. β'

39. Όλην αποθέμενοι
40. Εκ γαστρός ετέχθης
41. Η απεγνωσμένη
42. Αι Αγγελικαί
43. Μετάνοιαν ου κέκτημαι
44. Τριήμερος ανέστης
45. Την υπέρ ημών πληρώσας
46. Ελπίς του κόσμου αγαθή
47. Αγγελικαί δυνάμεις
48. Την εν πρεσβείαις ακοίμητον Θεοτόκον
Δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να δείτε τα συνημμένα αρχεία σε αυτή τη δημοσίευση.
Μέγα μὲν τὸ ἀπερισπάστως προσεύχεσθαι· μεῖζον δὲ καὶ τὸ ψάλλειν ἀπερισπάστως
Άβαταρ μέλους
Παναγιώτης
Διαχειριστής
Δημοσιεύσεις: 901
Εγγραφή: 07 Φεβ 2008, 05:43

Ήχος βαρύς - Αυτόμελα Τροπάρια κατ' Ήχον (α' έκδοση) - Βυζαντινός Χορός Χανίων - Ιω. Καστρινάκης

Δημοσίευση από Παναγιώτης »

Ήχος βαρύς

49. Ουκ έτι κωλυόμεθα
Δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να δείτε τα συνημμένα αρχεία σε αυτή τη δημοσίευση.
Μέγα μὲν τὸ ἀπερισπάστως προσεύχεσθαι· μεῖζον δὲ καὶ τὸ ψάλλειν ἀπερισπάστως
Άβαταρ μέλους
Παναγιώτης
Διαχειριστής
Δημοσιεύσεις: 901
Εγγραφή: 07 Φεβ 2008, 05:43

Ήχος πλ. δ' - Αυτόμελα Τροπάρια κατ' Ήχον (α' έκδοση) - Βυζαντινός Χορός Χανίων - Ιω. Καστρινάκης

Δημοσίευση από Παναγιώτης »

Ήχος πλ. δ'

50. Ω του παραδόξου θαύματος
51. Τι υμάς καλέσωμεν Άγιοι
52. Κύριε ει και κριτηρίω παρέστης
53. Ο εν Εδέμ παράδεισός ποτε
54. Την Σοφίαν και Λόγον
55. Το προσταχθέν μυστικώς
56. Ανέστης εκ νεκρών
57. Ως απαρχάς της φύσεως
58. Τη Υπερμάχω Στρατηγώ
Δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να δείτε τα συνημμένα αρχεία σε αυτή τη δημοσίευση.
Μέγα μὲν τὸ ἀπερισπάστως προσεύχεσθαι· μεῖζον δὲ καὶ τὸ ψάλλειν ἀπερισπάστως
Απάντηση

Επιστροφή στο “Βυζαντινός Χορός Χανίων (Ιω. Καστρινάκης)”