Συνοδική Εγκύκλιος 9/6/1956 για τις «Μυστικές» Ευχές

Απάντηση
Άβαταρ μέλους
Παναγιώτης
Διαχειριστής
Δημοσιεύσεις: 907
Εγγραφή: 07 Φεβ 2008, 05:43

Συνοδική Εγκύκλιος 9/6/1956 για τις «Μυστικές» Ευχές

Δημοσίευση από Παναγιώτης » 16 Ιουν 2010, 09:52

Εικόνα

Ἐπίσης, ἡ Ἐγκύκλιος εὑρίσκεται εἰς τὸ Ἱερατικόν (*), σ. η', Ἔκδ. Α’ 1962, Ἀνατύπ. Ζ’ 2000, Ἔκδ. Ἀποστ. Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος:

Διὰ τῆς ἀπὸ 9ης Ἰουνίου 1956 ὑπ' ἀριθ. Πρωτ. 1353 Συνοδικῆς Ἐγκυκλίου, πρὸς τοὺς Σεβ. Ἱεράρχας τῆς Ἑκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὁρίζονται τὰ κάτωθι:

...Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, ἐπέστησε τὴν προσοχὴν αὐτῆς ἐπὶ τῆς ἀρτιφανοῦς συνηθείας κληρικῶν τινων, ἀναγινωσκόντων μεγαλοφώνως τὰς εὐχὰς τῆς θείας Λειτουργίας, καὶ λοιπῶν Μυστηρίων, παρὰ τὰ ἐν τοῖς λειτουργικοῖς οἰκείοις βιβλίοις σημειούμενα καὶ διατασσόμενα περὶ «μυστικῆς» αὐτῶν ἀναγνώσεως.

Τούτου ἕνεκεν, ἤχθη εἰς τὴν ἀπόφασιν νὰ παρακαλέσῃ Ὑμᾶς, διὰ τῆσδε τῆς Ἐγκυκλίου αὐτῆς, ἵνα, δι’ Ἐγκυκλίου Ὑμῶν, αὐστηρῶς διατάξητε τοῖς παρ’ Ὑμῖν κληρικοῖς, ἵνα ποιῶνται τὴν ἀνάγνωσιν τῶν ὡς εἴρηται Εὐχῶν «μυστικῶς» καὶ οὐχὶ εἰς ἐπήκοον τοῦ ἐκκλησιάσματος».

Θεωροῦσα δὲ τὸ ζήτημα τοῦτο, ἀφ' ἑνὸς μέν, ὡς ζήτημα εὐταξίας ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ καὶ σεβασμοῦ πρὸς τὴν λειτουργικὴν παράδοσιν, ἀφ' ἐτέρου δέ, ὡς θέμα πειθαρχίας ἐν τοῖς ἀφορῶσιν εἰς τὰ τῆς θείας λατρείας, ἀξιοῖ τὴν πιστὴν παρακολούθησιν τῆς Συνοδικῆς ταύτης ἐντολῆς, πρὸς ἀπαρέγκλιτον αὐτῆς ὑπὸ τοῦ ἱεροῦ Κλήρου ἐφαρμογήν. Ἐπὶ τούτοις ἀπεφασίσθη, ὅπως ὁ Ἀπόστολος καὶ τὸ ἱερὸν Εὐαγγέλιον ἀναγινώσκονται «ἐμμελῶς», ὑπὸ τὸν ὅρον ὅμως, ὅπως μὴ συντελῇ ἡ ἐμμελὴς ἀνάγνωσις εἰς βλάβην τῆς ἐννοίας τοῦ ἱεροῦ κειμένου....

(Ἴδε "Αἱ Συνοδικαὶ Ἐγκύκλιοι", τόμ. Β', Ἀθῆναι 1956, σελ. 850).

------------------------
(*) στην παλαιότερη έκδοση του Ιερατικού
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος Παναγιώτης την 16 Ιουν 2010, 09:55, έχει επεξεργασθεί 1 φορά συνολικά.
Μέγα μὲν τὸ ἀπερισπάστως προσεύχεσθαι· μεῖζον δὲ καὶ τὸ ψάλλειν ἀπερισπάστως
Απάντηση

Επιστροφή στο “«Μυστικές» Ευχές της Θ. Λειτουργίας”