Η αναζήτηση βρήκε 902 εγγραφές

από Παναγιώτης
08 Νοέμ 2022, 18:44
Δ. Συζήτηση: Βιβλία Τυπικού
Θέμα: [Νέα γ' έκδοση 2022] Τυπικόν Ενοριών (τόμος Α') - Όρθρος καθημερινών εάν τύχει Άγιος μη εορταζόμενος [PDF βιβλίου]
Απαντήσεις: 0
Προβολές: 2784

[Νέα γ' έκδοση 2022] Τυπικόν Ενοριών (τόμος Α') - Όρθρος καθημερινών εάν τύχει Άγιος μη εορταζόμενος [PDF βιβλίου]

https://analogion.gr/images/books/TE1v3/TypikonEnoriwn_A_v3_covers.png Κυκλοφόρησε (27 Ὀκτ. 2022) ἡ νέα ἔκδοση τοῦ Αʹ Τόμου τῆς σειρᾶς «ΤΥΠΙΚΟΝ ΕΝΟΡΙΩΝ», μὲ τὸν Ὄρθρο τῶν καθημερινῶν ὅταν τύχει Ἅγιος μὴ Ἑορταζόμενος. Πρόκειται περὶ Τυπικο-εγκολπίου, καθότι ἐνσωματώνει τὸ Τυπικὸν καὶ τὸ Ἐγ­κόλ­πιον ...
από Παναγιώτης
08 Νοέμ 2022, 18:24
Δ. Συζήτηση: «Μυστικές» Ευχές της Θ. Λειτουργίας
Θέμα: Ποιούντος του Διακόνου την Ευχήν, ο Ιερεύς επεύχεται την Ευχήν [PDF]
Απαντήσεις: 0
Προβολές: 4473

Ποιούντος του Διακόνου την Ευχήν, ο Ιερεύς επεύχεται την Ευχήν [PDF]

Ποιοῦντος τοῦ Διακόνου τὴν Εὐχήν, ὁ Ἱερεὺς ἐπεύχεται τὴν Εὐχήν - Εὐχολόγιον Παν. Δ. Παπαδημητρίου (2), αʹ ἔκδοσις, 30/10/2022 Γιὰ καλύτερη ἀνάγνωση, καὶ γιὰ τὶς εἰκόνες, δεῖτε τό PDF στὸ τέλος Ὁ ΙΘʹ (19ος) Κανὼν τῆς Συνόδου τῆς Λαοδικείας3 (364) ὡς εἴδαμε σὲ προηγούμενο ἄρθρο μας4, κατέγραψε τὴν λε...
από Παναγιώτης
14 Ιουν 2022, 15:19
Δ. Συζήτηση: «Μυστικές» Ευχές της Θ. Λειτουργίας
Θέμα: Ο ΙΘ' Κανών της Συνόδου της Λαοδικείας (364), και η ανάγνωσις των Λειτουργικών Ευχών [PDF]
Απαντήσεις: 0
Προβολές: 2176

Ο ΙΘ' Κανών της Συνόδου της Λαοδικείας (364), και η ανάγνωσις των Λειτουργικών Ευχών [PDF]

Ὁ ΙΘʹ Κανὼν τῆς Συνόδου τῆς Λαοδικείας (364), καὶ ἡ ἀνάγνωσις τῶν Λειτουργικῶν Εὐχῶν Παν. Δ. Παπαδημητρίου, αʹ ἔκδοσις, 3/4/2022 [Για καλύτερη ανάγνωση δείτε το PDF στο τέλος] Ὁ ΙΘʹ (19ος) Κανὼν τῆς Συνόδου τῆς Λαοδικείας1 (364) εἶναι σημαντικὸς διότι μᾶς δίνει πληροφορίες γιὰ τὶς Εὐχὲς τῆς Λειτουρ...
από Παναγιώτης
14 Ιουν 2022, 12:49
Δ. Συζήτηση: «Μυστικές» Ευχές της Θ. Λειτουργίας
Θέμα: Σύγχρονοι (Άγιοι) Γέροντες και οι Μυστικές Ευχές [PDF]
Απαντήσεις: 0
Προβολές: 1615

Σύγχρονοι (Άγιοι) Γέροντες και οι Μυστικές Ευχές [PDF]

http://analogion.gr/images/stories/eikones/gefraimfilotheitis_300px.jpg Παν. Δ. Παπαδημητρίου, αʹ ἔκδοσις 8/2/2022 [Για καλύτερη ανάγνωση δείτε το PDF στο τέλος] Κατὰ τὴν ἀρχαῖαν καὶ ζῶσαν παράδοσιν, οἱ Μυστικὲς Εὐχὲς τῆς Θείας Λειτουργίας ἀναγινώσκονται μυστικῶς1 ὑπὸ τῶν ἱερέων, ὅπως παραδέχεται κ...
από Παναγιώτης
27 Μάιος 2022, 01:48
Δ. Συζήτηση: «Μυστικές» Ευχές της Θ. Λειτουργίας
Θέμα: Διάταξις Πατριαρχικής Λειτουργίας 1386 (Αγία Σοφία), παρά του πρωτονοταρίου της Αγ. Σοφίας, διακ. Δημ. Γεμιστού (V.135)
Απαντήσεις: 0
Προβολές: 1632

Διάταξις Πατριαρχικής Λειτουργίας 1386 (Αγία Σοφία), παρά του πρωτονοταρίου της Αγ. Σοφίας, διακ. Δημ. Γεμιστού (V.135)

Διάταξις τῆς Πατριαρχικῆς Λειτουργίας 1386 (Ἁγία Σοφία), παρὰ τοῦ πρωτονοταρίου τῆς Ἁγίας Σοφίας, διακ. Δημητρίου Γεμιστοῦ, V.135 Παν. Δ. Παπαδημητρίου (πρόχειρον, βʹ 30/12/2020, αʹ 22/11, 21/11/2020) [Για καλύτερη ανάγνωση δείτε το PDF στο τέλος, όπου και οι εικόνες του χειρογράφου] https://analog...
από Παναγιώτης
11 Μάιος 2022, 18:25
Δ. Συζήτηση: «Μυστικές» Ευχές της Θ. Λειτουργίας
Θέμα: Διάταξις τῆς Θείας Λειτουργίας ἔτους 1334, Ἁγίου Φιλοθέου, V.480
Απαντήσεις: 0
Προβολές: 1393

Διάταξις τῆς Θείας Λειτουργίας ἔτους 1334, Ἁγίου Φιλοθέου, V.480

Διάταξις τῆς Θείας Λειτουργίας 1334, Ἁγίου Φιλοθέου, V.480 Παν. Δ. Παπαδημητρίου Β' Έκδοση (29/12/2020) (προηγούμενες εκδόσεις: α' 23/11/2020) [Για καλύτερη ανάγνωση δείτε το PDF στο τέλος, όπου και οι εικόνες του χειρογράφου] https://analogion.gr/images/articles/ecclesia/V.480/V.480%20header.jpg Ἀ...
από Παναγιώτης
03 Μάιος 2022, 07:00
Δ. Συζήτηση: «Μυστικές» Ευχές της Θ. Λειτουργίας
Θέμα: Τα τρία Αμήν (Αμήν, αμήν, αμήν) εις την μυστικήν στιγμήν της ευλογήσεως του Αγίου Άρτου και του Αγίου Ποτηρίου
Απαντήσεις: 0
Προβολές: 2412

Τα τρία Αμήν (Αμήν, αμήν, αμήν) εις την μυστικήν στιγμήν της ευλογήσεως του Αγίου Άρτου και του Αγίου Ποτηρίου

http://analogion.gr/images/stories/articles/amen3/Ieratikon1962-2000p126.jpg Ὁ ἱερεύς **· Τὰ Σὰ ἐκ τῶν Σῶν, Σοὶ προσφέρομεν … Ὁ χορός· Σὲ ὑμνοῦμεν, Σὲ εὐλογοῦμεν, Σοὶ εὐχαριστοῦμεν, Κύριε, καὶ δεόμεθά Σου, ὁ Θεὸς ἡμῶν. ** Μετὰ τὴν ἐκφώνησιν ταύτην, σύμφωνα μὲ τὴν ἀρχαῖαν καὶ ζῶσαν παράδοσιν μόνον τ...
από Παναγιώτης
01 Μάιος 2022, 22:51
Δ. Συζήτηση: Ανακοινώσεις Διαχειριστών
Θέμα: Αναβάθμιση του λογισμικού του φόρουμ του Αναλογίου
Απαντήσεις: 8
Προβολές: 36972

Απ: Αναβάθμιση του λογισμικού του φόρουμ του Αναλογίου

Χριστός ανέστη!

Ενημερωτικά, το φόρουμ αναβαθμίστηκε στην τελευταία έκδοση 3.3.7.
από Παναγιώτης
01 Μάιος 2022, 08:23
Δ. Συζήτηση: «Μυστικές» Ευχές της Θ. Λειτουργίας
Θέμα: Πως ετέλεσε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός την «θείαν Ευχαριστίαν» εις τον Μυστικόν Δείπνον, μυστικώς ή εις επήκοον;
Απαντήσεις: 0
Προβολές: 1825

Πως ετέλεσε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός την «θείαν Ευχαριστίαν» εις τον Μυστικόν Δείπνον, μυστικώς ή εις επήκοον;

https://analogion.gr/images/stories/xristos-panagia-agioi/MystikosDeipnos.jpg Ὁ ἠγαπημένος Μαθητής, ὁ Θεολόγος, ὁ Εὐαγγελιστὴς καὶ Ἀπόστολος Ἰωάννης, ἔγραψε τὸ Εὐαγγέλιόν του μετὰ τῶν ἄλλων τριῶν Εὐαγγελιστῶν περὶ τὸ 90 μ.Χ.. Ἐνὼ ἀναφέρει ἐπιγραμματικὰ τὸν Μυστικὸν Δείπνον (κεφ. ιγʹ), παραλείπει τὴ...

Επιστροφή στην ειδική αναζήτηση