Κατηγορία: Προσευχητάριον
Εμφανίσεις: 10140

Τὸ Προσευχητάριον εἶναι διαθέσιμο πλέον καὶ γιὰ ΠαραθυρόΦωνο (Windows Phone).

      Τὴν ἐφαρμογὴ μπορεῖτε νὰ τὴν κατεβάσετε ἐδῶ.

SplashScreenImage.jpg compline-light.png efraim-light.png

info-dark.png info-light.png kanwnakathistos-light.png

kanwnicxc-light.png main-dark.png main-light.png

morning-dark.png morning-light.png paraklesis-dark.png

paraklesis-light.png paraklesis2-dark.png paraklesis2-light.png

peri-dark.png peri-light.png xairetismoi-light.png