Αγαπητοί φίλοι, στο βιβλίο μας Τυπικόν Όρθρου Ενοριών που εκδόθηκε το 2008, είχαμε προνοήσει Πίνακα με τα Εωθινά και τους Ήχους των Κυριακών μέχρι προ του Τριωδίου του 2015.

 

 

Στο κείμενο αυτό, παρέχουμε επέκταση του Πίνακα μέχρι το 2018.