Νέα ἔκδοση 2022

 

 

«Οἱ Ἅγιοι Πατέρες μας, μᾶς παρέδωσαν τὰ Μηναῖα καὶ τὴν Παρακλητικήν. Ἐθέσπισαν δέ τοὺς Ἁγίους εἰς τὰ Μηναῖα, ἄλλους νὰ εἶναι ἑορταζόμενοι εἰς η΄ (ἤτοι πλήρως ἑορταζόμενοι), ἄλλοι ἑορταζόμενοι εἰς ς΄ (ἤτοι ἡμιεορταζόμενοι), καὶ ἄλλοι μὴ ἑορταζόμενοι, καὶ αὐτὸ σοφὰ τὸ ἔπραξαν ὥστε τὶς καθημερινὲς νὰ ψάλλουμε καὶ ἐκ τῶν τροπαρίων / ἀκολουθιῶν τῆς Παρακλητικῆς τὰ ὁποῖα ἀναφέρονται εἰς τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ Θεόν μας, τὴν Ἁγίαν Τριάδα, τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τοὺς Ἀγγέλους, τὸν Τίμιον Πρόδρομον, τοὺς Ἀποστόλους, τὸν Τίμιον Σταυρόν, ὅλους τοὺς Ἁγίους, ὅλους τοὺς Μάρτυρας, τοὺς Κεκοιμημένους πατέρες καὶ ἀδερφούς μας, κτλ., καὶ εἰς τὴν δική μας πνευματική διόρθωση και κατάρτιση».

 

 

Προς διευκόλυνσιν των τελούντων την Ακολουθία του Όρθρου, καθημερινώς, συνετάξαμε το ακόλουθο νέο βιβλίο:

 

Τυπικόν Ενοριών : Όρθρος καθημερινών εάν τύχει Άγιος μη εορταζόμενος (ISBN: 978-960-8034-63-1)

 

Περιέχει τις ακολουθίες και τα στοιχεία: 

 

- Καθημερινή (και Σάββατον με Θεός Κύριος)

- Σάββατον με Αλληλούια

- Καθημερινή Μ. Τεσσαρακοστής (εκτός Σαββάτου)

- Καθημερινή (και Σάββατον) με Προεόρτια ή Μεθέορτα

 

- Περιέχει στοιχεία θείας Λειτουργίας (απολυτίκια, κοντάκια, κοινωνικά, κτλ.) στο τέλος κάθε γενικής τυπικής διάταξης.

- Εκφωνήσεις ιερέων

- Τροπάρια σχετικά (Θεοτοκία, Κοινά απολυτίκια, Εξαποστειλάρια, Κοντάκια, Ειρμούς Νεκρωσίμων Κανόνων)

- Διάταξη Ψαλτηρίου

- Περί των Ακολουθιών των Αγίων, και Ημερομηνίες Αγίου μη εορταζομένου (με μικρή σχετική έρευνα)

 

Πρόκειται περί τυπικοεγκολπίου, δηλαδή συνδυάζει τυπικόν και εγκόλπιον μαζί.

 

Ακολουθεί την ροή της ακολουθίας αναλυτικά και διεξοδικά.

 

Οποιοσδήποτε ψάλτης των καθημερινών, ακόμη και μη έχων μεγάλη σχέση με το τυπικό των καθημερινών, μπορεί να βγάλει άνετα το τυπικόν της εκκλησίας, το τυπικόν των καθημερινών και με μικρή δοξολογία και απόστιχα αίνων, με μόνο το Τυπικόν Ενοριών, και φυσικά το Μηναίον και την Παρακλητική.

 

Το βιβλίο αυτό είναι γενικό, ισχύει για όλα τα χρόνια, δεν δεσμεύεται σε ένα συγκεκριμένο έτος.

 

Κάλλιστα δύναται ο ιεροψάλτης χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε φυλλάδα, αν χρειαστεί, να την μετατρέψει σε ημιεορταζόμενη ή μη εορταζόμενη ακολουθία Αγίου, ώστε να ψαλλεί και η Παρακλητική, απλά ακολουθώντας την αντίστοιχη τυπική διάταξη.

 

Νέα β' ἔκδοση διαθέσιμη ἐδώ

 

 

Τυπικόν ενοριών - Όρθρος καθημερινών εάν τύχει Άγιος μη εορταζόμενος

ISBN: 978-960-8034-63-1

Από τις εκδόσεις Νεκτάριος Δ. Παναγόπουλος, Χαβρίου 3, 105 62, Αθήνα, τηλ. 210 32 24 819.

 

Νέα β' ἔκδοση διαθέσιμη ἐδώ

 

 

Ἱερὰ Ἐξομολόγηση: Ἐρωτήματα καὶ Ἀπαντήσεις

Τι είναι η Εξομολόγηση;

Η Εξομολόγηση είναι ένα από τα βασικά μυστήρια της Εκκλησίας. Μας δίνει τη δυνατότητα να «συμφιλιωθούμε» με τον Θεό, να εξετάσουμε την πίστη και τη ζωή μας και να εξασφαλίσουμε πνευματική υγεία. Είναι πράξη μετανοίας. Και μετάνοια σημαίνει αλλαγή του εαυτού μας, στροφή, μεταμόρφωση. Όταν αμαρτάνουμε απομακρυνόμαστε από τον Θεό. Όταν όμως μετανοούμε, ομολογούμε τις αμαρτίες μας και ζητάμε συγχώρεση, επιστρέφουμε σ' Αυτόν.

Ἱερὰ Ἐξομολόγηση: Ἐρωτήματα καὶ Ἀπαντήσεις

Ἡ καθημερινὴ προσευχὴ θωρακίζει τὴν ψυχὴ κατὰ τῆς ἁμαρτίας (Ἅγ. Ἰωάννης Χρυσόστομος)

Κανένα ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ συντελοῦν εἰς τὴν εὐσέβειαν δὲν μπορεῖ νὰ εἰσέλθῃ εἰς ψυχὴν ποὺ εἶναι ἔρημος ἀπὸ προσευχὴν καὶ ἀπὸ δέησιν· ἀλλὰ ὡσὰν πόλις ἀνοχύρωτος εὔκολα μπορεῖ νὰ ὑποταχθῆ εἰς τοὺς ἐχθροὺς ἀπὸ ἔλλειψιν κάθε ἐμποδίου. Τὸ ἴδιο λοιπὸν καὶ ψυχήν, ποὺ δὲν εἶναι ὀχυρωμένη μὲ προσευχές, εὔκολα ὁ διάβολος τὴν ὑποτάσσει καὶ τὴν γεμίζει μὲ εὐκολίαν μὲ κάθε ἁμαρτίαν. Κατ' ἀρχήν, ὅταν ἰδῆ ψυχὴν θωρακισμένην μὲ προσευχὲς δὲν τολμᾶ νὰ τὴν πλησιάσῃ.

Η καθημερινή προσευχή θωρακίζει την ψυχή κατά της αμαρτίας (Αγ. Ιωάννης Χρυσόστομος)

Τὰ βιβλία μας

Δωρεάν pdf            Δωρεάν pdf

                                  Δωρεάν pdf

Συστηματοποίηση Τυπικοῦ

Ἐπικοινωνία

analogion τελεῖα gr εἰς gmail

Στατιστικά

  • Χρήστες 1
  • Άρθρα 266
  • Εμφανίσεις Άρθρων 2667098

Σὲ σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 57 επισκέπτες και κανένα μέλος