Ο Εσπερινός όπως και η συνέχειά του ο Όρθρος δεν καταλιμπάνονται αλλά είναι υποχρέωση των ιερέων να τελούνται καθημερινώς, πρβλ. Ιω. Μ. Φουντούλη, «Απαντήσεις εις λειτουργικάς απορίας», τόμ. Α' σ. 87 (και ΤΟΕ, σ. 46).
   Ποτέ δεν πρέπει η τέλεση Παρακλήσεως το απόγευμα (οποιουδήποτε Αγίου), να γίνεται αιτία να μην γίνεται ο Εσπερινός! Προτιμητέον (σωστότερον) να γίνει ο Εσπερινός και να μην γίνει η Παράκληση, παρά να γίνει η (εσπερινή) Παράκληση χωρίς πρώτα τον Εσπερινό!

   Την σήμερον, δυστυχώς, παρατηρούνται αυτά τα φαινόμενα εκκοσμίκευσης, και όχι μόνο καταλιμπάνουν τον Εσπερινό όταν κάνουν Παράκληση (ενώ όφειλαν να τελέσουν πρώτα τον Εσπερινό), αλλά καταλιμπάνουν τον Εσπερινό και όταν κάνουν π.χ. Βάπτιση!
   Ο Όρθρος και ο Εσπερινός πρέπει να τελούνται σε προκαθορισμένες και σταθερές ώρες, που να γνωστοποιούνται ξεκάθαρα (π.χ. την Κυριακή) στους ενορίτες. Δεν είναι δυνατόν την ώρα που συνήθως τελείται ο Εσπερινός, να βάζει Βάπτιση ο εφημέριος. Τι θα γίνει με όποιον έρθει εκείνη την ώρα να παρακολουθήσει τον Εσπερινό; Ας γίνει η Βάπτιση πριν την προκαθορισμένη ώρα του Εσπερινού ή μετά!
   Ας υπάρχει μια σταθερή ώρα Εσπερινού και Όρθρου π.χ. για κάθε εποχή (λόγω της μεγάλης αλλαγής της ανατολής/δύσης του ηλίου), ώστε ο ενδιαφερόμενος ενορίτης να γνωρίζει. 
   Την σήμερον, για διάφορους λόγους, και κυρίως για τον βιοποριστικό λόγο, οι ενορίτες δεν πηγαίνουν τακτικά τις καθημερινές στην εκκλησία. Όμως πρέπει να προννοούμε έστω και για τον ένα ενορίτη που θα έρθει...

 

καταλιμπάνω = εγκαταλείπω, αφήνω, ακυρώνω

 

Ἱερὰ Ἐξομολόγηση: Ἐρωτήματα καὶ Ἀπαντήσεις

Τι είναι η Εξομολόγηση;

Η Εξομολόγηση είναι ένα από τα βασικά μυστήρια της Εκκλησίας. Μας δίνει τη δυνατότητα να «συμφιλιωθούμε» με τον Θεό, να εξετάσουμε την πίστη και τη ζωή μας και να εξασφαλίσουμε πνευματική υγεία. Είναι πράξη μετανοίας. Και μετάνοια σημαίνει αλλαγή του εαυτού μας, στροφή, μεταμόρφωση. Όταν αμαρτάνουμε απομακρυνόμαστε από τον Θεό. Όταν όμως μετανοούμε, ομολογούμε τις αμαρτίες μας και ζητάμε συγχώρεση, επιστρέφουμε σ' Αυτόν.

Ἱερὰ Ἐξομολόγηση: Ἐρωτήματα καὶ Ἀπαντήσεις

Ἡ καθημερινὴ προσευχὴ θωρακίζει τὴν ψυχὴ κατὰ τῆς ἁμαρτίας (Ἅγ. Ἰωάννης Χρυσόστομος)

Κανένα ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ συντελοῦν εἰς τὴν εὐσέβειαν δὲν μπορεῖ νὰ εἰσέλθῃ εἰς ψυχὴν ποὺ εἶναι ἔρημος ἀπὸ προσευχὴν καὶ ἀπὸ δέησιν· ἀλλὰ ὡσὰν πόλις ἀνοχύρωτος εὔκολα μπορεῖ νὰ ὑποταχθῆ εἰς τοὺς ἐχθροὺς ἀπὸ ἔλλειψιν κάθε ἐμποδίου. Τὸ ἴδιο λοιπὸν καὶ ψυχήν, ποὺ δὲν εἶναι ὀχυρωμένη μὲ προσευχές, εὔκολα ὁ διάβολος τὴν ὑποτάσσει καὶ τὴν γεμίζει μὲ εὐκολίαν μὲ κάθε ἁμαρτίαν. Κατ' ἀρχήν, ὅταν ἰδῆ ψυχὴν θωρακισμένην μὲ προσευχὲς δὲν τολμᾶ νὰ τὴν πλησιάσῃ.

Η καθημερινή προσευχή θωρακίζει την ψυχή κατά της αμαρτίας (Αγ. Ιωάννης Χρυσόστομος)

Τὰ βιβλία μας

Δωρεάν pdf            Δωρεάν pdf

                                  Δωρεάν pdf

Συστηματοποίηση Τυπικοῦ

Ἐπικοινωνία

@ info [εἰς] analogion.gr

Στατιστικά

  • Χρήστες 1
  • Άρθρα 261
  • Εμφανίσεις Άρθρων 2500938

Σὲ σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 62 επισκέπτες και κανένα μέλος