Ἓν Ἄνθος τῆς καθ'ἡμᾶς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, περιέχον τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ, τοῦ Ὄρθρου, καὶ τῆς Λειτουργίας μετὰ Καλλοφωνικῶν Εἱρμῶν ὑπὸ Ἀγαθαγγέλου Κυριαζίδου πρώην Πρωτοψάλτου τῆς Σιωνίτιδος Ἐκκλησίας, Κωνσταντινούπολις 1896.