Ἀκολουθία (Φυλλάδα) τοῦ Ἁγίου Εὐδοκίμου (λα' Ἰουλίου):