Ἀκολουθία (Φυλλάδα) τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἱουστίνης (β' Ὀκτωβρίου):

Καὶ σὲ μορφὴ βιβλίου: