ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

τὰ παρόντα ἀρχεῖα καὶ οἱ πληροφορίες παραχωρήθηκαν εὐγενῶς
ἀπὸ τὸν κ. Εὐάγγελο Λιναρδάκη, πρωτοψάλτη τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Βαρβάρας Ἠρακλείου

 Ἡ Δημοτικὴ Βυζαντινὴ Χορωδία Ἠρακλείου ἰδρύθηκε τὸ Φεβρουάριο τοῦ 1986, ὕστερα ἀπὸ πρόταση τοῦ Διευθυντῆ της Γεωργίου Ἀμαργιανάκη, ἡ ὁποῖα ἐγκρίθηκε ἀπὸ τὸ Δημοτικὸ Συμβούλιο Ἠρακλείου, μὲ τοὺς ἐξῆς στόχους:

α) Τὴν καλλιέργεια καὶ προβολὴ τῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, τόσο στὴν Κρήτη, ποὺ συντηρεῖ μιὰ ἀξιολογότατη παράδοση ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς ἤδη ἀπὸ τὰ χρόνια τῆς Βενετοκρατίας, ὅσο καὶ στὴν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικό.

β) Τὴν πειραματικὴ διεύρυνση τῶν μεθόδων χορωδιακῆς ἐκτέλεσης τῶν διαφόρων εἰδῶν τῆς ψαλτικῆς τέχνης.

γ) Τὴν ἐπιλογή, ἐκμάθηση καὶ ἐκτέλεση ἐκκλησιαστικῶν συνθέσεων παλαιοτέρων καὶ νεοτέρων Κρητῶν μελοποιῶν μὲ σκοπὸ τὴν ἔκδοση μιᾶς σειρᾶς ἀντιπροσωπευτικῶν δίσκων.

Ἡ χορωδία ἔχει ἤδη πραγματοποιήσει περισσότερες ἀπό 200 ἐμφανίσεις στὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικό (Γαλλία, Ἰταλία, Πολωνία), καὶ τελευταῖα στὸ Μέγαρο Μουσικῆς. Ἔχει ἐκδόσει τὸν πρῶτο δίσκο μὲ τίτλο «Ἔργα Κρητῶν Μελοποιῶν», καὶ ἐτοιμάζει ἕνα δεύτερο δίσκο τῆς ἴδιας σειρᾶς, ὅπως ἐπίσης καὶ τρεῖς ἄλλους δίσκους μὲ ἔργα διαφόρων μελοποιῶν.

Τὰ μέλη τῆς χορωδίας: Σουργιαδάκης Ἐμμανουήλ (διευθυντής), Ἀνδρουλάκης Ἐμμανουήλ, Βουκυκλάκης Κων/νος, Γιακουμάκης Δημήτριος, Γραμματικάκης Φίλιππος, Καρτέρης Κων/νος, Κουβίδης Δημήτριος, Λιναρδάκης Εὐάγγελος, Μεσσαριτάκης Δημήτριος, Παπαστεφανάκης Μιλτιάδης, Στρατάκης Ἰωάννης, Στυλιανάκης Ἐμμανουήλ, Φανουράκης Γεώργιος, Χατζάκης Σταῦρος.

Χοράρχης ὁ κ. Ἐμμανουὴλ Σουργιαδάκης.
Ἐπιμέλεια καὶ εὐθύνη τῶν ἴσων, ὁ κ. Εὐάγγελος Λιναρδάκης.

Ἱερὰ Ἐξομολόγηση: Ἐρωτήματα καὶ Ἀπαντήσεις

Τι είναι η Εξομολόγηση;

Η Εξομολόγηση είναι ένα από τα βασικά μυστήρια της Εκκλησίας. Μας δίνει τη δυνατότητα να «συμφιλιωθούμε» με τον Θεό, να εξετάσουμε την πίστη και τη ζωή μας και να εξασφαλίσουμε πνευματική υγεία. Είναι πράξη μετανοίας. Και μετάνοια σημαίνει αλλαγή του εαυτού μας, στροφή, μεταμόρφωση. Όταν αμαρτάνουμε απομακρυνόμαστε από τον Θεό. Όταν όμως μετανοούμε, ομολογούμε τις αμαρτίες μας και ζητάμε συγχώρεση, επιστρέφουμε σ' Αυτόν.

Ἱερὰ Ἐξομολόγηση: Ἐρωτήματα καὶ Ἀπαντήσεις

Ἡ καθημερινὴ προσευχὴ θωρακίζει τὴν ψυχὴ κατὰ τῆς ἁμαρτίας (Ἅγ. Ἰωάννης Χρυσόστομος)

Κανένα ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ συντελοῦν εἰς τὴν εὐσέβειαν δὲν μπορεῖ νὰ εἰσέλθῃ εἰς ψυχὴν ποὺ εἶναι ἔρημος ἀπὸ προσευχὴν καὶ ἀπὸ δέησιν· ἀλλὰ ὡσὰν πόλις ἀνοχύρωτος εὔκολα μπορεῖ νὰ ὑποταχθῆ εἰς τοὺς ἐχθροὺς ἀπὸ ἔλλειψιν κάθε ἐμποδίου. Τὸ ἴδιο λοιπὸν καὶ ψυχήν, ποὺ δὲν εἶναι ὀχυρωμένη μὲ προσευχές, εὔκολα ὁ διάβολος τὴν ὑποτάσσει καὶ τὴν γεμίζει μὲ εὐκολίαν μὲ κάθε ἁμαρτίαν. Κατ' ἀρχήν, ὅταν ἰδῆ ψυχὴν θωρακισμένην μὲ προσευχὲς δὲν τολμᾶ νὰ τὴν πλησιάσῃ.

Η καθημερινή προσευχή θωρακίζει την ψυχή κατά της αμαρτίας (Αγ. Ιωάννης Χρυσόστομος)

Τὰ βιβλία μας

Δωρεάν pdf            Δωρεάν pdf

                                  Δωρεάν pdf

Συστηματοποίηση Τυπικοῦ

Ἐπικοινωνία

@ info [εἰς] analogion.gr

Στατιστικά

  • Χρήστες 1
  • Άρθρα 261
  • Εμφανίσεις Άρθρων 2504014

Σὲ σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 238 επισκέπτες και κανένα μέλος