Από την σελίδα «Δωρεάν ψηφιακά βιβλία για ιεροψάλτες» psalticbookdroid.blogspot.gr

 

Ἓν Ἄνθος τῆς καθ'ἡμᾶς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, περιέχον τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ, τοῦ Ὄρθρου, καὶ τῆς Λειτουργίας μετὰ Καλλοφωνικῶν Εἱρμῶν ὑπὸ Ἀγαθαγγέλου Κυριαζίδου πρώην Πρωτοψάλτου τῆς Σιωνίτιδος Ἐκκλησίας, Κωνσταντινούπολις 1896.

Τὸ Δοξαστάριον Πέτρου Πελοποννησίου σὲ ἐξήγηση τοῦ Πρωτοψάλτου Γεωργίου Βιολάκη, Κωνσταντινούπολις 1899.