ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟ ΜΕΓΑ, περιέχον τὰς τῶν ἑπτὰ Μυστηρίων ἀκολουθίας, ... (Ἔκδοσις 3η, Βενετία 1869).

Μεταφορτώστε Μεταφορτώστε τὸ ἀρχεῖο pdf (ἂν δὲν βλέπετε τὸ βιβλίο).