Σὲ αὐτὸ τὸ ἄρθρο θὰ παρέχουμε ὀδηγίες ἀνάγνωσης τῶν λειτουργικῶν καὶ μουσικῶν βιβλίων ποὺ ὑπάρχουν στὸ Ἀναλόγιον στὴν ἐνότητα τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς.

Τὰ βιβλία χρησιμοποιοῦν τὴν ἐφαρμογὴ Google books. Ὁ πλοηγός internet explorer δὲν τὴν ὑποστηρίζει πλήρως (πρὸς τὸ παρόν) γι' αὐτὸ προτείνουμε FirefoxChrome.

Γιὰ νὰ ἀλλάξετε σελίδα ὑπάρχουν τὰ βελάκια πάνω ἀριστερὰ στὸ βιβλίο, καὶ γιὰ νὰ πηγαίνετε πάνω-κάτω στὴν ἴδια σελίδα μπορείτε μέσω τῆς συρόμενης μπάρας (scrolling bar). Ἐπίσης γιὰ ὅσους διαθέτουν ὑπολογιστὴ μὲ smart touchpad, μπορεῖτε νὰ πηγαίνετε πάνω-κάτω στὴν ἴδια σελίδα κινώντας τὸ δάκτυλό σας στὴν δεξιότερη κατακόρυφη πλευρὰ τοῦ smart touchpad.

Γιὰ ὅσους ἔχουν iPad, ἐπειδὴ ἀπὸ ὅτι εἴδαμε ὁ πλοηγὸς Safari ποὺ χρησιμοποιεῖ τὸ iPad ἔξαφάνισε τὴν συρόμενη μπάρα, μπορεῖτε νὰ πᾶτε πάνω-κάτω στὶς σελίδες τοῦ βιβλίου, ἀκουμπώντας τὴν σελίδα τοῦ βιβλίου μὲ δύο δάχτυλα (!) ἀντὶ μὲ ἕνα. Ἐπίσης ὰν κάνετε διπλὸ κλὶκ μὲ τὸ δάκτυλό σας στὸ βιβλίο, θὰ τὸ μεγεθύνει ἀκριβῶς στὰ ὅρια τῆς σελίδας.

Αὐτὴ ἡ σελίδα θὰ ἀνανεώνεται. Ἄν ἔχετε σχόλια, ἐπικοινωνῆστε μαζί μας.

Αγαπητοὶ φίλοι,

ἀπὸ σήμερα, τὸ Ἀναλόγιον εἶναι διαθέσιμο σὲ ὅλες τὶς γλώσσες τοῦ κόσμου! Γιὰ νὰ μεταφράσετε τὸ Ἀναλόγιον, πηγαίνετε πάνω δεξιὰ στὴν ἱστοσελίδα ἐκεῖ ποὺ λέει "Translation" καὶ ἐπιλέξτε τὴν ἐπιθυμητὴ γλῶσσα, εἴτε στὶς σημαίες, εἴτε στὴν λίστα.

ἐκ τοῦ Ἀναλογίου.