Ἀγαπητοὶ φίλοι, μὲ λύπη σᾶς ἀνακοινώνω ὅτι ἡ ἀναμετάδοση τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας δὲν εἶναι πλέον δυνατὴ μέσῳ τοῦ Ἀναλογίου, ἐξαιτίας τοῦ ὅτι μᾶς ἔγιναν παράπονα ἀπὸ τὸν διακομιστὴ τῆς σελίδας γιὰ ὑπερβολικὴ χρῆση τῶν πόρων τοῦ συστήματός του, καὶ κατόπιν ἀνάλυσης εἴδαμε ὅτι ἡ ἀναμετάδοση ἦταν ὁ κυρίως ὑπεύθυνος λόγος.

Μελετᾶμε ἐναλλακτικὲς λύσεις, γιὰ νὰ ξανὰ ἀναμεταδώσουμε τὴν Πειραϊκὴ Ἐκκλησία, ἀλλὰ μέχρι τότε...

http://www.pe912fm.com/listen_media.htm

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

σήμερα 4 Νοεμβρίου 2010, κλείνουμε 6 συνεχόμενα χρόνια παρουσίας στὸ διαδίκτυο (ἀπὸ τίς 4/11/2004), καὶ θυμᾶμαι τότε πόσες ἐλάχιστες σελίδες ὑπῆρχαν γιὰ Ψαλτικὰ καὶ περὶ τὴν Ὀρθοδοξία θέματα!

Οἱ βασικὲς πρωτιές μας ἦταν: α. εἴμαστε τὸ πρῶτο analogion στὸ διαδίκτυο (analogion.net), β. εἴμαστε τὸ πρῶτο ἑλληνόγλωσσο διαδικτυακό φόρουμ γιὰ τὴν ψαλτική, τὸ τυπικόν καὶ τὴν ὑμνολογία (ἡ ἀρχὴ ἔγινε τό 2005 στὶς ὁμάδες τοῦ γιαχοῦ).

Χρόνια πολλά!