Ἀγαπητοὶ φίλοι, μὲ λύπη σᾶς ἀνακοινώνω ὅτι ἡ ἀναμετάδοση τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας δὲν εἶναι πλέον δυνατὴ μέσῳ τοῦ Ἀναλογίου, ἐξαιτίας τοῦ ὅτι μᾶς ἔγιναν παράπονα ἀπὸ τὸν διακομιστὴ τῆς σελίδας γιὰ ὑπερβολικὴ χρῆση τῶν πόρων τοῦ συστήματός του, καὶ κατόπιν ἀνάλυσης εἴδαμε ὅτι ἡ ἀναμετάδοση ἦταν ὁ κυρίως ὑπεύθυνος λόγος.

Μελετᾶμε ἐναλλακτικὲς λύσεις, γιὰ νὰ ξανὰ ἀναμεταδώσουμε τὴν Πειραϊκὴ Ἐκκλησία, ἀλλὰ μέχρι τότε...

http://www.pe912fm.com/listen_media.htm