Ἀγαπητοὶ φίλοι,

σήμερα 4 Νοεμβρίου 2010, κλείνουμε 6 συνεχόμενα χρόνια παρουσίας στὸ διαδίκτυο (ἀπὸ τίς 4/11/2004), καὶ θυμᾶμαι τότε πόσες ἐλάχιστες σελίδες ὑπῆρχαν γιὰ Ψαλτικὰ καὶ περὶ τὴν Ὀρθοδοξία θέματα!

Οἱ βασικὲς πρωτιές μας ἦταν: α. εἴμαστε τὸ πρῶτο analogion στὸ διαδίκτυο (analogion.net), β. εἴμαστε τὸ πρῶτο ἑλληνόγλωσσο διαδικτυακό φόρουμ γιὰ τὴν ψαλτική, τὸ τυπικόν καὶ τὴν ὑμνολογία (ἡ ἀρχὴ ἔγινε τό 2005 στὶς ὁμάδες τοῦ γιαχοῦ).

Χρόνια πολλά!