Βάλαμε πρόσφατα συνδέσμους, ἀλλὰ θὰ ζητήσουμε τὴν ὑπομονή σας ἂν ὁ σύνδεσμός σας δὲν ἔχει τοποθετηθεῖ ἀκόμη (ὅπως ὑπῆρχε στὸ παλαιὸν Ἀναλόγιον). Ὅταν βροῦμε τὸν χρόνο θὰ τὸν βάλουμε.