Ἀγαπητοὶ φίλοι, ἂν θέλετε στείλτε μας τὶς φωτογραφίες σας (ὄχι ἄλλων) ἀπὸ Ἱερὲς Μονὲς νὰ τὶς δημοσιεύσουμε στὴν σελίδα μας! Θὰ ἀναλάβουμε νὰ τὶς ἐπεξεργαστοῦμε καὶ νὰ τοποθετήσουμε watermark ἐὰν θέλετε μὲ τὰ ἀρχικά σας, τὸ ὄνομά σας, ἢ ὅτι ἐσεῖς θέλετε (ἐπίσης θὰ ἀναφέρουμε, ἂν θέλετε, καὶ τὸ ὄνομα τοῦ φωτογράφου). Οἱ φωτογραφίες θὰ πρέπει νὰ εἶναι κατευθείαν ἀπὸ τὴν φωτογραφική σας μηχανὴ γιὰ νὰ βεβαιωθοῦμε ὅτι εἶναι δικές σας. Καὶ ἐπίσης μὲ τὴν τυχὸν ἀποστολή τους, ἐμμέσως μᾶς δηλώνετε ὑπεύθυνα ὅτι οἱ φωτογραφίες εἶναι δικές σας καὶ μόνο. (Ἐπικοινωνία)