Αγαπητοί φίλοι, ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση του Αναλογίου (αλλά φυσικά αρκετή δουλειά υπάρχει ακόμη μπροστά μας).

Το παλαιό Αναλόγιον μπορείτε να το βρείτε στο: old.analogion.gr (προσωρινά).