Καλὰ Χριστούγεννα, μὲ τὴν εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ μας στὶς καρδιές μας!

Χριστὸς ἐτέχθη!

Ἀληθῶς ἐτέχθη!