Ἀφορμὴ γιὰ αὐτὴν τὴν σελίδα πῆρα ἀπὸ ἕνα ἄρθρο-μαρτυρία ἑνὸς ἐκπαιδευτικοῦ.

Ἐν περιλήψει, πῆγε ἡ μητέρα ἑνὸς παιδιοῦ στὸ σχολεῖο νὰ ρωτήσει γιὰ τὸν ζωηρὸ γιό της. Στὴν συζήτηση μὲ τὸν ἐκπαιδευτικὸ γιὰ τὸν γιό της, ἡ μητέρα εἶπε καὶ τὸ ἑξῆς:

«... Τοῦ κάνω καὶ τὴν προσευχή...»

Ὁ ἐκπαιδευτικὸς ὡς φυσικόν ἐκπλάγηκε καὶ τὴν ξαναρώτησε ἂν ἄκουσε καλά. Καὶ ἡ μητέρα ἀπάντησε:

«Τοῦ κάνω τὴν προσευχή. Νά, μήπως καὶ τὴν παραλείπει τὸ βράδυ» (!)

Ἂν ὅλοι οἱ γονεῖς ἔπρατταν ὡς ἡ ἀνωτέρω μητέρα, ἡ νεολαία μας θὰ ἦταν πολὺ διαφορετική. Συνήθως τὰ παιδιὰ δὲν παίρνουν ἀπὸ λόγια, καὶ ἀντιδροῦν. Ἡ μεγαλύτερη βοήθεια πρὸς τὸ παιδί, εἶναι ἡ θερμὴ προσευχὴ τοῦ γονιοῦ γιὰ αὐτό.

Στὴν Ἁγία Γραφὴ συναντοῦμε καὶ τὸν πολύαθλο Ἰὼβ ὁ ὁποῖος προσευχόταν στὸν Θεὸ νὰ συγχωρέσει τὰ παιδιά του σὲ περίπτωση ποὺ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς διασκεδάσεώς τους σκέφθηκαν κάτι ἁμαρτωλό! Καὶ ἔτσι λέει ἡ Γραφὴ ἔπραττε ὁ Ἰὼβ ὅλες τὶς ἡμέρες! (Ἰώβ, α' 5)

 

Βιβλιογραφία: «Πρὸς τὴν Νίκην», Φεβρ. 2007, τ. 684, σ. 46-47 (ἐκδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»).

Σημείωσις. Τὸ ἄρθρο ἀνέβηκε στὸ παλαιὸ Ἀναλόγιον στίς 30/6/2008.

Ἱερὰ Ἐξομολόγηση: Ἐρωτήματα καὶ Ἀπαντήσεις

Τι είναι η Εξομολόγηση;

Η Εξομολόγηση είναι ένα από τα βασικά μυστήρια της Εκκλησίας. Μας δίνει τη δυνατότητα να «συμφιλιωθούμε» με τον Θεό, να εξετάσουμε την πίστη και τη ζωή μας και να εξασφαλίσουμε πνευματική υγεία. Είναι πράξη μετανοίας. Και μετάνοια σημαίνει αλλαγή του εαυτού μας, στροφή, μεταμόρφωση. Όταν αμαρτάνουμε απομακρυνόμαστε από τον Θεό. Όταν όμως μετανοούμε, ομολογούμε τις αμαρτίες μας και ζητάμε συγχώρεση, επιστρέφουμε σ' Αυτόν.

Ἱερὰ Ἐξομολόγηση: Ἐρωτήματα καὶ Ἀπαντήσεις

Ἡ καθημερινὴ προσευχὴ θωρακίζει τὴν ψυχὴ κατὰ τῆς ἁμαρτίας (Ἅγ. Ἰωάννης Χρυσόστομος)

Κανένα ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ συντελοῦν εἰς τὴν εὐσέβειαν δὲν μπορεῖ νὰ εἰσέλθῃ εἰς ψυχὴν ποὺ εἶναι ἔρημος ἀπὸ προσευχὴν καὶ ἀπὸ δέησιν· ἀλλὰ ὡσὰν πόλις ἀνοχύρωτος εὔκολα μπορεῖ νὰ ὑποταχθῆ εἰς τοὺς ἐχθροὺς ἀπὸ ἔλλειψιν κάθε ἐμποδίου. Τὸ ἴδιο λοιπὸν καὶ ψυχήν, ποὺ δὲν εἶναι ὀχυρωμένη μὲ προσευχές, εὔκολα ὁ διάβολος τὴν ὑποτάσσει καὶ τὴν γεμίζει μὲ εὐκολίαν μὲ κάθε ἁμαρτίαν. Κατ' ἀρχήν, ὅταν ἰδῆ ψυχὴν θωρακισμένην μὲ προσευχὲς δὲν τολμᾶ νὰ τὴν πλησιάσῃ.

Η καθημερινή προσευχή θωρακίζει την ψυχή κατά της αμαρτίας (Αγ. Ιωάννης Χρυσόστομος)

Τὰ βιβλία μας

Δωρεάν pdf            Δωρεάν pdf

                                  Δωρεάν pdf

Συστηματοποίηση Τυπικοῦ

Ἐπικοινωνία

analogion τελεῖα gr εἰς gmail

Στατιστικά

  • Χρήστες 1
  • Άρθρα 266
  • Εμφανίσεις Άρθρων 2671804

Σὲ σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 199 επισκέπτες και κανένα μέλος