Ἐρώτησις 14η: Ποῦ συμφέρει νὰ προσφέρουμε τὰ χρήματα· στὶς Ἐκκλησίες ἢ στοὺς φτωχούς;

Ἀπάντησις: Ὁ Κύριος ἐπαινώντας αὐτοὺς ποὺ βρίσκονται στὰ δεξιά, καὶ λέγοντας: «Δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ Πατρός μου» (Ἐλᾶτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ Πατέρα μου) (Ματθ. κε' 34), δὲν ἀναφέρει κανένα ἄλλον, παρὰ μόνο τὴν ἐλεημοσύνη στοὺς φτωχούς, τοὺς ξένους, τοὺς γυμνούς καὶ τοὺς φυλακισμένους.

Ὅμως ὑπάρχουν καὶ ἐκκλησίες ποὺ ἔχουν ἔλλειψη μερικῶν σκευῶν καὶ ἄλλων ἀναγκῶν τὶς ὁποῖες πρέπει νὰ προσφέρουμε (**),

διότι αὐτὸς ποὺ προσφέρει σὲ εὔπορες ἐκκλησίες, δὲν γνωρίζει τί γίνονται μετὰ ἀπὸ αὐτὰ ὅσα συγκεντρώνονται ἐκεῖ. Γιατὶ πολλὲς ἐκκλησίες, ποὺ μὲ ἀπληστία τὰ συγκέντρωσαν, καὶ δὲν τὰ διαχειρίστηκαν καλά, στὴ συνέχεια ἢ φθάρθηκαν ἀπὸ ἀμέλεια, ἢ ἀφαιρέθηκαν ἀπὸ κλέφτες, ἢ βαρβάρους.

 

Τοῦ Χρυσοστόμου, ἀπὸ τὸ κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγέλιον.

Κανένας δὲν κατηγορήθηκε ποτὲ γιὰ τὸ ὅτι δὲν καλλωπίζει τὴν Ἐκκλησία, ἐνῶ γιὰ τὸ ὅτι δὲν ἐλέησε ποτὲ φτωχούς, ἀπειλήθηκε καὶ μὲ κόλαση, καὶ μὲ φωτιὰ ποὺ δὲν σβήνει ποτέ, καὶ μὲ τιμωρία μαζὶ μὲ τοὺς δαίμονες.

Μὴ λοιπόν, ἐνῶ στολίζεις τὸ σπίτι, ἀνέχεσαι νὰ βλέπεις τὸν ἀδελφό σου θλιμμένον. Γιατὶ αὐτὸς ὁ ναὸς εἶναι κυριώτερος ἀπὸ ἐκεῖνον.

Καὶ αὐτὰ μὲν τὰ κειμήλια καὶ βασιλεῖς ἄπιστοι, καὶ τύραννοι καὶ ληστὲς θὰ μπορέσουν νὰ τὰ πάρουν. Ὅσα ὅμως κάνεις στὸν ἀδελφό σου ποὺ πεινάει, καὶ εἶναι ξένος, καὶ γυμνός, οὔτε ὁ διάβολος θὰ μπορέσει νὰ τὰ ἀφαιρέσει, ἀλλὰ θὰ βρίσκονται σὲ θησαυροφυλάκιο ποὺ εἶναι ἀσύλητο.

 

Ἀναστασίου Σιναΐτου, Ἐρωταποκρίσεις, ἐκδ. Βασ. Ῥηγοπούλου, 2008, ἐρ. 14η, σ. 119-120.

 

** Σημείωσις Ἀναλογίου: Π.χ. γιὰ τὸ τυχὸν συσσίτιο φτωχῶν, γιὰ τὴν συντήρηση τοῦ Ναοῦ, καὶ τὶς διάφορες ἀνάγκες.

 

Ἱερὰ Ἐξομολόγηση: Ἐρωτήματα καὶ Ἀπαντήσεις

Τι είναι η Εξομολόγηση;

Η Εξομολόγηση είναι ένα από τα βασικά μυστήρια της Εκκλησίας. Μας δίνει τη δυνατότητα να «συμφιλιωθούμε» με τον Θεό, να εξετάσουμε την πίστη και τη ζωή μας και να εξασφαλίσουμε πνευματική υγεία. Είναι πράξη μετανοίας. Και μετάνοια σημαίνει αλλαγή του εαυτού μας, στροφή, μεταμόρφωση. Όταν αμαρτάνουμε απομακρυνόμαστε από τον Θεό. Όταν όμως μετανοούμε, ομολογούμε τις αμαρτίες μας και ζητάμε συγχώρεση, επιστρέφουμε σ' Αυτόν.

Ἱερὰ Ἐξομολόγηση: Ἐρωτήματα καὶ Ἀπαντήσεις

Ἡ καθημερινὴ προσευχὴ θωρακίζει τὴν ψυχὴ κατὰ τῆς ἁμαρτίας (Ἅγ. Ἰωάννης Χρυσόστομος)

Κανένα ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ συντελοῦν εἰς τὴν εὐσέβειαν δὲν μπορεῖ νὰ εἰσέλθῃ εἰς ψυχὴν ποὺ εἶναι ἔρημος ἀπὸ προσευχὴν καὶ ἀπὸ δέησιν· ἀλλὰ ὡσὰν πόλις ἀνοχύρωτος εὔκολα μπορεῖ νὰ ὑποταχθῆ εἰς τοὺς ἐχθροὺς ἀπὸ ἔλλειψιν κάθε ἐμποδίου. Τὸ ἴδιο λοιπὸν καὶ ψυχήν, ποὺ δὲν εἶναι ὀχυρωμένη μὲ προσευχές, εὔκολα ὁ διάβολος τὴν ὑποτάσσει καὶ τὴν γεμίζει μὲ εὐκολίαν μὲ κάθε ἁμαρτίαν. Κατ' ἀρχήν, ὅταν ἰδῆ ψυχὴν θωρακισμένην μὲ προσευχὲς δὲν τολμᾶ νὰ τὴν πλησιάσῃ.

Η καθημερινή προσευχή θωρακίζει την ψυχή κατά της αμαρτίας (Αγ. Ιωάννης Χρυσόστομος)

Τὰ βιβλία μας

Δωρεάν pdf            Δωρεάν pdf

                                  Δωρεάν pdf

Συστηματοποίηση Τυπικοῦ

Ἐπικοινωνία

analogion τελεῖα gr εἰς gmail

Στατιστικά

  • Χρήστες 1
  • Άρθρα 266
  • Εμφανίσεις Άρθρων 2701278

Σὲ σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 308 επισκέπτες και κανένα μέλος