Πολλοὶ ἀπὸ μᾶς τοὺς πιστοὺς ἀγωνιζομένους Χριστιανούς, κληρικούς, μοναχοὺς καὶ λαϊκούς, ἐπιθυμοῦμε τὴν κάθαρσι, τὸν φωτισμὸ καὶ τὴν ἁγιότητα, τὴν τελείωσι τοῦ ὅλου ἀνθρώπου, ἀλλὰ δὲν κάνουμε τίποτα γιὰ νὰ τὴ φθάσουμε.

Καθαρότητα λογισμῶν δὲν ἔχουμε καὶ στερούμαστε παντελῶς τοῦ ταπεινοῦ φρονήματος. Ἡ ἀληθινὴ μετάνοια, ἡ πίστις καὶ ἡ ὑπακοὴ στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ εἶναι ξένα πρὸς τὴν πνευματικὴ ζωὴ ποὺ ζοῦμε. Ὁμιλοῦμε συνεχῶς γιὰ τὴν ἀγάπη κυρίως πρὸς τὸν Θεὸ καὶ κατ' ἐπέκτασιν πρὸς τὸν πλησίον, ἀλλὰ στὸ βάθος τῆς καρδιᾶς μας δὲν τὴν καλλιεργοῦμε. Γι' αὐτὸ καὶ διαθέτουμε σκληροκαρδία καὶ ἀπονιά.

Προσπαθοῦμε, ὅπως φαίνεται, μόνο μὲ τὰ λόγια καὶ μὲ ἀρκετὴ ὑποκρισία νὰ δείχνουμε ἕνα προσωπεῖο ἀνωτερότητος. Κάνουμε τὸ πᾶν μὲ τὰ δήθεν καλά μας ἔργα γιὰ νὰ μᾶς ἀποδεχθοῦν κοινωνικά καὶ νὰ ἐπιδοκιμάζουν ἢ καὶ νὰ βραβεύουν τὶς ἐξωτερικές μας πολλαπλὲς δραστηριότητες, καὶ μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο πιστεύουμε πὼς ἀνεβαίνουμε ψηλὰ στὰ μάτια τῆς κοινωνίας ποὺ ζοῦμε, καὶ νοιώθουμε ἀσφάλεια καὶ ἄνεσι.

Ἔτσι ὅμως τρέφουμε τὴν φιλαυτία, τὴν κενοδοξία καὶ τὸν εγωισμό μας, αντὶ νὰ καλλιεργοῦμε βασικὲς ἀρετὲς γιὰ τὴ σωτηρία μας. Αὐτὸς ὁ τρόπος ζωῆς μᾶς βγάζει ἔξω ἀπὸ τὸν δρόμο τοῦ Θεοῦ. Θέλουμε τὸν ἁγιασμό, καὶ ὑπηρετοῦμε τὰ πάθη μας. Θέλουμε τὴν κάθαρσι τῆς ψυχῆς μας, καὶ τρέφουμε μὲ τὴν ἁμαρτία ὅλες τὶς ἀδυναμίες μας. Ἐπιβάλλεται ἀπόλυτη ὑπακοὴ στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, κι ἐμεῖς συνεχῶς τὸ παραβιάζουμε.

[...]

Κι ὅμως, πρέπει κάποτε νὰ βάλουμε μιὰ καινούργια ἀρχὴ σωτηρίας. Νὰ ἀναζητήσουμε τὸν καλὸ Πνευματικό, ὅπως ψάχνουμε γιὰ τὸν καλὸ γιατρό. Καὶ τότε, ἀληθινὰ νὰ μετανοήσουμε, ἀληθινὰ νὰ πιστέψουμε, ἀληθινὰ νὰ ἐκκλησιαστοῦμε καὶ ἀληθινὰ νὰ προσευχηθοῦμε. Ἔτσι σιγά-σιγά, θὰ γνωρίσουμε τὸν πραγματικό μας ἑαυτό, τὸν ὁποῖο καὶ θὰ παραστήσουμε μὲ συντριβὴ καὶ ἐλπίδα ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ ζητήση τὴ συγχώρησί Του, τὸ ἔλεός Του, τὴν ἀγάπη Του, τὴ Χάρι Του, καὶ τὴ σωτηρία. Κι ὅλα αὐτὰ δωρεάν!

 

π. Στέφανος Ἀναγνωστόπουλος, «Ἐγὼ φταίω... Ἐσύ;», Πειραιᾶς 2019, κεφ. 70, σσ. 330-331.

Ἱερὰ Ἐξομολόγηση: Ἐρωτήματα καὶ Ἀπαντήσεις

Τι είναι η Εξομολόγηση;

Η Εξομολόγηση είναι ένα από τα βασικά μυστήρια της Εκκλησίας. Μας δίνει τη δυνατότητα να «συμφιλιωθούμε» με τον Θεό, να εξετάσουμε την πίστη και τη ζωή μας και να εξασφαλίσουμε πνευματική υγεία. Είναι πράξη μετανοίας. Και μετάνοια σημαίνει αλλαγή του εαυτού μας, στροφή, μεταμόρφωση. Όταν αμαρτάνουμε απομακρυνόμαστε από τον Θεό. Όταν όμως μετανοούμε, ομολογούμε τις αμαρτίες μας και ζητάμε συγχώρεση, επιστρέφουμε σ' Αυτόν.

Ἱερὰ Ἐξομολόγηση: Ἐρωτήματα καὶ Ἀπαντήσεις

Ἡ καθημερινὴ προσευχὴ θωρακίζει τὴν ψυχὴ κατὰ τῆς ἁμαρτίας (Ἅγ. Ἰωάννης Χρυσόστομος)

Κανένα ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ συντελοῦν εἰς τὴν εὐσέβειαν δὲν μπορεῖ νὰ εἰσέλθῃ εἰς ψυχὴν ποὺ εἶναι ἔρημος ἀπὸ προσευχὴν καὶ ἀπὸ δέησιν· ἀλλὰ ὡσὰν πόλις ἀνοχύρωτος εὔκολα μπορεῖ νὰ ὑποταχθῆ εἰς τοὺς ἐχθροὺς ἀπὸ ἔλλειψιν κάθε ἐμποδίου. Τὸ ἴδιο λοιπὸν καὶ ψυχήν, ποὺ δὲν εἶναι ὀχυρωμένη μὲ προσευχές, εὔκολα ὁ διάβολος τὴν ὑποτάσσει καὶ τὴν γεμίζει μὲ εὐκολίαν μὲ κάθε ἁμαρτίαν. Κατ' ἀρχήν, ὅταν ἰδῆ ψυχὴν θωρακισμένην μὲ προσευχὲς δὲν τολμᾶ νὰ τὴν πλησιάσῃ.

Η καθημερινή προσευχή θωρακίζει την ψυχή κατά της αμαρτίας (Αγ. Ιωάννης Χρυσόστομος)

Τὰ βιβλία μας

Δωρεάν pdf            Δωρεάν pdf

                                  Δωρεάν pdf

Συστηματοποίηση Τυπικοῦ

Ἐπικοινωνία

analogion τελεῖα gr εἰς gmail

Στατιστικά

  • Χρήστες 1
  • Άρθρα 266
  • Εμφανίσεις Άρθρων 2701292

Σὲ σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 340 επισκέπτες και κανένα μέλος