Ψυχωφέλιμη ὀμιλία περὶ Ὕπνου, Προσευχῆς καὶ Ἀγρυπνίας (Λόγοι ΙΗ', ΙΘ' Κλίμακος Ἁγ. Ἰωάννου Σιναΐτου), ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιο.

 

Πηγή: Κανάλι Youtube Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λεμεσοῦ