Εκτύπωση

Ἀπὸ τὴν σειρὰ «Φωνὴ τῶν Πατέρων» τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου, ἀναρτοῦμε τὸ πάνυ ψυχωφέλιμο φυλλάδιο (ἄ.ἀ. 34) μὲ τίτλο «Ὁ Πνευματικός Νόμος» τοῦ Ὁσίου Μάρκου τοῦ Ἀσκητοῦ (4ος-5ος αἰ.)

 

Ἂν δὲν βλέπετε τό φυλλάδιο παρακάτω, ξανὰ φορτῶστε τὴν σελίδα, ἢ πατῆστε ἐδώ