Μια ψυχοφέλιμη ομιλία του π. Σάββα Αγιορείτου «Ἡ Βυζαντινή μουσική ὡς θεραπευτικό μέσο» (4/2/2012).

 

Πηγή: Κανάλι «Κύριος Ἰησοῦς Χριστός Kyrios Ihsous Hristos»