Ο σκοπός ένας. Να ματαιώσετε πάση θυσία το Πάσχα των Ελλήνων Ορθοδόξων Χριστιανών.

 

(φυσικά μας μπλοκάρανε από τον λογαριασμό τους...)