Εκτύπωση

Ἕνα μικρὸ βιβλίο γιὰ τὸν μακαριστό γέροντά μου Εὐδόκιμο. 

 

Ὁ Γέρων Εὐδόκιμος Μοναστερλῆς
Κτίτωρ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης στὰ Δερβενάκια Κορινθίας
(1931-2004)
Σύντομος βίος καὶ διηγήσεις

Ἔκδοση 2α, Ἀθήνα 2018
ISBN: 978-960-93-8723-1

Διανέμεται δωρεάν

 

Ἀπαγορεύεται ἡ ἀνάρτηση τοῦ βιβλίου σὲ ἄλλον ἰστότοπο.
Μπορεῖτε νὰ βάλετε σύνδεσμο στὴν παροῦσα σελίδα.

 

[Ἂν δὲν μπορεῖτε νὰ δεῖτε τὸ κείμενο παρακάτω, ἀνανεῶστε τὴν σελίδα, ἢ μπορεῖτε νὰ τὸ κατεβάσετε ἀπὸ ἐδώ]