Αὐτὸ τὸ ἄρθρο τὸ εἶχα γράψει τό 2006 καὶ τὸ εἶχα ἀναρτημένο στὸ παλαιὸ Ἀναλόγιον, ἀλλὰ ἀργότερα τὸ ἀφαίρεσα ἐντελῶς. Ἐντελῶς τυχαῖα μόλις εἶδα ὅτι σὲ μιὰ σελίδα αἱρετικῶν στὸ διαδίκτυο ἔχουν κοπεῖ καὶ ραφτεῖ ἐπιλεκτικὰ τμήματα τοῦ ἄρθρου αὐτοῦ (δὲν ἔχω οὐδεμία σχέση μὲ τὴν ἐν λόγῳ σελίδα) καὶ ἔχει δημοσιευτεῖ μὲ ἀποτέλεσμα ὁ ἀναγνώστης νὰ συγχύζεται. 

Κατόπιν τούτου, ἐπαναδημοσιεύω τὸ ἄρθρο. Οἱ ἀπόψεις μου δὲν ἔχουν ἀλλάξει σὲ σχέση μὲ τὸ ἄρθρο, ἀλλὰ ἂν ἔγραφα τὸ ἄρθρο "σήμερα", θὰ τὸ ἔγραφα μὲ πιὸ ἥπιο ὕφος.

Ἐν κατακλεῖδι, εἶμαι σαφέστατα ὑπὲρ τῆς Εὐχῆς, ἀλλὰ κατὰ τοῦ νὰ καταλιμπάνεται ἡ ἀκολουθία στὴν Ἐκκλησία ἀπὸ τὸ κομποσχοῖνι.

 

[Ἂν δὲν μπορεῖτε νὰ δεῖτε τὸ κείμενο παρακάτω, μπορεῖτε νὰ τὸ κατεβάσετε ἀπὸ ἐδώ]