Καλῶς ἤρθατε στὸ νέο Ἀναλόγιον! Παρακαλοῦμε τὴν πολὺ ὑπομονή σας, καθότι ἡ ἀνανέωση αὐτὴ ἀπαιτεῖ πολὺ χρόνο, καὶ ἔχουμε βάλει στὴν πλάτη μας ἤδη ἕξι χρόνια...

Τώρα βρίσκεστε στὴν κύρια σελίδα. Ὑπάρχουν τρεῖς ὑποκατηγορίες, σχεδὸν ὅπως καὶ παλαιότερα (οἱ συνδέσεις βρίσκονται στὸ πάνω μέρος τῆς σελίδας):

α. Λόγος (θέματα Ὀρθοδόξου πνευματικότητος καὶ ὄχι μόνο),

β. Βυζαντινὴ Μουσική (θέματα σχετικὰ μὲ τὴν ἐκκλησιαστική μας μουσική),

γ. Τυπικόν (θέματα τυπικῶν διατάξεων),

καὶ ἐπίσης οἱ κύριες συνδέσεις στὰ Λειτουργικά Κείμενα τοῦ π. Leo Schefe, καὶ στὸ φόρουμ Ἀναλόγιον.

 

Καλὴ περιήγηση!