1. Πῶς συντηρεῖται τὸ Ἀναλόγιον; Δόξα τῷ Θεῷ μέχρι στιγμῆς μπορεῖ καὶ συντηρεῖται ἀπὸ τὸ ὑστέρημα τοῦ διαχειριστοῦ, καὶ ἀπὸ τὴν προσωπική του ἐργασία στὴν ἱστοσελίδα.

2. Πῶς ἐμπλουτίζεται μὲ ὑλικὸ τὸ Ἀναλόγιον; Ἀπὸ τὴν ἀφιλοκερδῆ προσπάθεια φίλων τοῦ Ἀναλογίου (ὢν τὰ ὀνόματα μνημονεύονται στοὺς οἰκείους τόπους) καὶ τοῦ διαχειριστοῦ. Ἂν θέλετε βοηθεῖστε καὶ ἐσεῖς!

 

Γιὰ ἄλλες ἐρωτήσεις παρακαλῶ ἐπικοινωνεῖστε μαζί μας.