Σελίδα 1 από 1

Ακολουθία Παναγίας του Κούρσκ

Δημοσιεύτηκε: 20 Φεβ 2020, 16:41
από Αδαμίδης Χρήστος
Χαίρετε,
Γνωρίζετε εάν υπάρχει στα ελληνικά η ακολουθία της Παναγίας του Κούρσκ;;;
Μέχρι στιγμής, έχω βρει μόνο τον παρακλητικό της κανόνα ( http://akolouthies-agion.blogspot.com/2 ... -post.html ). Τιμᾶται τρεῖς τοῦ ἔτους, τήν 3η Μαρτίου, τήν 8η Σεπτεμβρίου καί τήν 27η Νοεμβρίου.

Αυτό είναι το απολυτίκιο της:

Ἀπολυτίκιον Παναγίας Κουρσκ:
Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Τῆ σεπτῆ Σου Εἰκόνι τῆ τοῦ Κούρσκ νῦν προσπίπτωμεν, κλίνοντες τό γόνυ, Παρθένε, τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος, δεόμενοι ἀντιλήψεως, Ἁγνή, πρεσβείαις πρός Υἱόν Σου καί λιταῖς. Ἵνα τύχωμεν, Παρθένε, τῆς παρ’ Αὐτοῦ πλημελημάτων ἀφέσεως. Δόξα τοῖς μεγαλείοις Σου, Σεμνή, δόξα τοῖς θαυμασίοις Σου, δόξα ὑπερβαλόντως, Κόρη, τῆ δυναστείᾳ Σου.

Ευχαριστώ πολύ.