Σελίδα 1 από 1

Ν' Ψαλμός μετά Αρχιερέως: κατέρχεται του θρόνου εις ασπασμό;

Δημοσιεύτηκε: 14 Απρ 2008, 04:57
από Παναγιώτης
Ν' Ψαλμός παρόντος Αρχιερέως: κατέρχεται του θρόνου εις ασπασμόν του Ευαγγελίου;

Βλέποντας στην τηλεόραση την ακολουθία της Κυριακής (μαγνητοσκοπημένη), παρατήρησα ότι στον Ν' Ψαλμό, στο Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησας, ο Αρχιερεύς δεν κατέβηκε του θρόνου προς συνάντησιν εις το μέσον του σολέα και ασπασμόν του ιερού Ευαγγελίου, αλλά το ιερόν Ευαγγέλιον πήγε προς τον Αρχιερέα όστις ασπάστηκε αυτό επί του θρόνου. Και φυσικά δεν υπήρξε ευλογία του Αρχιερέως, αλλ' ο χορός του είπε Εις πολλά έτη, Δέσποτα.

Κανονικά ο στίχος Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησας ψάλλεται αργώς υπό του αριστερού χορού, για να κατεβεί ο Αρχιερεύς του θρόνου εις συνάντησιν και ασπασμόν του ιερού Ευαγγελίου στο μέσον του Σολέα. Ευθύς άρχεται ευλογών, και ο δεξιός χορός ψάλλει ήρεμα και με πραεία φωνή το "Εις πολλά έτη, Δέσποτα" (ο αριστερός συνεχίζει κανονικά την αργή ψαλμώδηση του στίχου ως προείπαμε).