Σελίδα 1 από 1

Παράκληση Αγ. Ιωάννου του Ρώσσου: «τοὺς σῇ σεπτῇ θαρρούντας»

Δημοσιεύτηκε: 27 Οκτ 2013, 21:49
από Παναγιώτης
Στό Δόξα της ζ' Ωδής του Παρακλητικού Κανόνα του Αγίου Ιωάννη του Ρώσσου, έχει το εξής τροπάριο:

«Πειρασμῶν καὶ κινδύνων, καὶ ἀνάγκης καὶ θλίψεως ἐλευθέρωσον, καὶ βλάβης τῶν δαιμόνων, τοὺς σῇ σεπτῇ θαρροῦντας, καὶ ἐν πίστει κραυγάζοντας· ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν, Θεὸς εὐλογητὸς εἶ.»

Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, η φράση «τοὺς σῇ σεπτῇ θαῤῥοῦντας» είναι ελλειπής, και θα μπορούσε να είναι π.χ.

«τοὺς σῇ σεπτῇ [ἀντιλήψει] θαρροῦντας», αλλά μετά δεν βγαίνει το μέτρο του Ειρμού.