Σελίδα 1 από 1

Ζητεῖται ἡ Ἀσματικὴ Ἀκολουθία τῆς Παναγίας Μυροβλιτίσσης

Δημοσιεύτηκε: 13 Μάιος 2012, 20:58
από christos5
Ψάχνω νὰ βρῶ τὴν Φυλλάδα τῆς Ἀσματικῆς Ἀκολουθίας τῆς Παναγίας Μυροβλιτίσσης
τῆς Νήσου ἊΝΔΡΟΥ. Ἠ Θαυματουργὸς Εἰκών τῆς Παναγίας βρίκεται εἰς τὴν Ἰερὰν
Μονὴν τοῦ Ἀγίου Νικολάου τῆς Ἂνδρου.

Εὐχαριστῶ θερμῶς ἐὰν κάποιος ἒχει τὴν καλωσύνη νὰ τὴν κατεβέσει σὲ ἀρχεῖον
WORD ἦ PDF.

Χρῆστος

Ζητεῖται ἡ Ἀσματικὴ Ἀκολουθία τῆς Παναγίας Μυροβλιτίσσης

Δημοσιεύτηκε: 08 Ιούλ 2012, 08:48
από Chris5
Ζητεῖτε τὴν Ἀσματικὴν Ἀκολουθίαν τῆς Παναγίας Μυροβλιτίσσης τῆς Νήσου Ἂνδρου.
Ἠ Θαυματουργὸς Εἰκὼν τῆς Παναγίας Μυροβλιτίσσης βρίσκεται εἰς τὴν Ἰερὰν Μονὴν
τοῦ Ἀγίου Νικολάου εἰς τὴν Ἂνδρον.

Εύχαριστῶ θερμῶς.