Σελίδα 1 από 1

Ακολουθία της θείας Μεταλήψεως και Ευχαριστία μετά την θ. Μ.

Δημοσιεύτηκε: 08 Ιουν 2008, 02:34
από Παναγιώτης
Το Ωρολόγιον το Μέγα περιέχει την «Ακολουθία της θείας Μεταλήψεως», και αμέσως μετά την «Ευχαριστία μετά την θείαν Μετάληψιν».

Κατά το Μ. Ωρολόγιον, μετά το Πιστεύω στο Απόδειπνον, λέγεται ο Κανών της Ακολουθίας της θ. Μεταλήψεως, ακολουθεί το Άξιον εστιν, Τρισάγιον, και τα λοιπά του Αποδείπνου.

«Τη επαύριον», κατά το Μ. Ωρολόγιον, «την πρωΐαν μετά την συνήθη Εωθινήν Ακολουθίαν» έχει να λέγεται το υπόλοιπον της Ακολουθίας της θ. Μεταλήψεως μέχρι την ευχή ι' του Αγ. Ιωάννου το Χρυσοστόμου «Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ...».

Τέλος κατά το Μ. Ωρολόγιον, «απερχόμενος δε μεταλαβείν, λέγε τους παρόντας Στίχους Συμεών του Μεταφραστού: Ιδού, βαδίζω προς θείαν Κοινωνίαν...».

Εδώ υπάρχει μια διαφωνία αν πρέπει η Ακολουθία της θείας Μεταλήψεως να αναγινώσκεται στη εωθινή ακολουθία. Κατά την ταπεινή μου γνώμη έτσι πρέπει, αφού το λέει και το Μέγα Ωρολόγιον. Βέβαια στις ενορίες ούτως ή άλλως δεν γίνεται αυτό λόγω χρόνου (στις ιερές μονές γίνεται), απλά μερικοί αφού πουν χύμα το Κοινωνικόν διαβάζουν τους στίχους «Ιδού, βαδίζω προς θείαν Κοινωνίαν...», κτλ..

Μετά υπάρχει στο Μ. Ωρολόγιον η «Ευχαριστία μετά την θείαν Μετάληψιν». Στις ιερές μονές αναγινώσκεται συνήθως μετά το Δι' ευχών, και σε αρκετούς ιερούς ναούς.

Την ευχαριστία αυτή την λέει κανονικά ο ιερέας (Ιερατικόν): «Ο ιερεύς, μετά την διανομήν του Αντιδώρου, απέρχεται εν τη Προθέσει.... Και απονίπτεται λέγων [την ευχαριστία μετά την θείαν Μετάληψιν]». Οπότε αν διαβαστεί από τον αναγνώστη μετά το Δι' ευχών ο ιερεύς απλά θα πει τη δεύτερη φορά το «Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχεις εις τους αιώνας αμήν», και μετά «Νυν απολύεις» κτλ.

Re: Ακολουθία της θείας Μεταλήψεως και Ευχαριστία μετά την θ. Μ.

Δημοσιεύτηκε: 08 Ιουν 2008, 13:00
από dkalpakidis
Βέβαια το Κοινωνικόν δεν είναι ώρα για τέτοιες ευχές ή προσευχές.
Πρέπει, οφείλουμε να σεβόμαστε την ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΤΑΞΗ και να ψάλλουμε μόνο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ και τίποτα περισσότερο ή λιγότερο.

Re: Ακολουθία της θείας Μεταλήψεως και Ευχαριστία μετά την θ. Μ.

Δημοσιεύτηκε: 09 Ιουν 2008, 01:28
από Παναγιώτης
dkalpakidis έγραψε:Βέβαια το Κοινωνικόν δεν είναι ώρα για τέτοιες ευχές ή προσευχές.
Ο ιερεύς κατά την διάρκεια που ψάλλεται το Κοινωνικόν «αναγινώσκει ευλαβώς τας Ευχάς της θείας Μεταλήψεως», βλ. Ιερατικόν, εκδ. 1962, ανατύπ. Ζ' 2000, σ. 131.