Σελίδα 1 από 1

Δόξα και Και νυν στα Απολυτίκια και Θεοτοκία

Δημοσιεύτηκε: 06 Ιουν 2008, 18:55
από Παναγιώτης
Κατά τις ταπεινές μου γνώσεις ισχύουν τα εξής για τις διάφορες περιπτώσεις, αναλόγως πόσα απολυτίκια έχουμε να πούμε:

α. Απολυτίκιον, Δόξα και νυν Θεοτοκίον.

β. Απολυτίκιον 1, Δόξα, Απολυτίκιον 2, και νυν Θεοτοκίον.

γ. Απολυτίκιον 1, Απολυτίκιον 2, Δόξα, Απολυτίκιον 3, και νυν Θεοτοκίον.